Statutární město Olomouc

OLOMOUC_LOGO

Statutární město Olomouc podpořilo v roce 2018 projekty Charity Olomouc v oblasti sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit a humanitární pomoci, dále v oblasti prevence kriminality a v oblasti kultury.

V oblasti sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit a humanitární pomoci v celkové výši dotace 2.598.000 Kč byly podpořeny tyto projekty:

 • Azylový dům pro ženy (středisko Samaritán pro lidi bez domova),
 • Azylový dům pro muže (středisko Samaritán pro lidi bez domova),
 • Domov sv. Anežky (Azylový dům pro osoby se sníženou soběstačností),
 • Domov sv. Anežky (Pečovatelská služba pro lidi bez domova),
 • Nízkoprahové denní centrum (středisko Samaritán pro lidi bez domova),
 • Noclehárna pro ženy (středisko Samaritán pro lidi bez domova),
 • Noclehárna pro muže (středisko Samaritán pro lidi bez domova),
 • Ordinace praktického lékaře pro lidi v nouzi,
 • Terénní program pro lidi bez domova (středisko Samaritán pro lidi bez domova)

V oblasti prevence kriminality:

 • Preventicní programy pro děti a mládež (středisko Khamoro pro etnické menšiny) ve výši 30 000,- Kč

V oblasti kultury:

 • Romská pouť - 20. ročník (středisko Khamoro pro etnické menšiny) ve výšši 10 000,-

V sociální oblasti a oblasti odstraňování bariér:

 • Amaro Khamoro (středisko Khamoro pro etnické menšiny) ve výši 48 000,- Kč,
 • Doučování v sociálně znevýhodněných rodinách (středisko Khamoro pro etnické menšiny) ve výši 10 000,- Kč,
 • Individuální doučování v sociálně znevýhodněných rodinách (středisko Khamoro pro etnické menšiny) ve výši 15 000,- Kč,
 • Klub Khamoro (středisko Khamoro pro etnické menšiny) ve výši 191 000,- Kč,
 • Školička Khamoro (středisko Khamoro pro etnické menšiny) ve výši 15 000,- Kč

V oblasti dluhového a krizového poradenství a v oblasti duševního onemocnění:

 • Bezbariérová tréninková kavárna ve výši 80 000,- Kč,
 • Dluhová poradna (Středisko psychosociální pomoci sv. Vincence a Kryštofa) ve výši 52 000,- Kč,
 • Dům sv. Vincence (Středisko psychosociální pomoci sv. Vincence a Kryštofa) ve výši 132 000,- Kč,
 • Krizové centrum (Středisko psychosociální pomoci sv. Vincence a Kryštofa) ve výši 208 000,- Kč,
 • Podpora samostatného bydlení (Středisko psychosociální pomoci sv. Vincence a Kryštofa) ve výši 24 000,- Kč

Dále Statutární město Olomouc podpořilo v roce 2018 realizaci projektu s názvem "Charitní pečovatelská služba" dotací ve výši 840 000,- Kč.

Zároveň Statutární město Olomouc podpořilo v roce 2018 pečovatelskou službu Olomouc tím, že poskytlo účelovou dotaci ve výši 180 000,- Kč. Tato dotace byla účelově určena na koupi auta pro pečovatelskou službu Olomouc.


Další informace najdete na stránkách Statutárního města Olomouce.


Podpora_SMOL_2017.pdf

Podpora_SMOL_2016.pdf

Podpora_SMOL_2015.pdf

podpora_SMOL_2014.pdf

podpora_SMOl_2013.pdf

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR