Evropská unie - Evropský sociální fond (OPZ)

OPZ web

Realizujeme zakázky v rámci individuálního projektu s názvem "Služby sociální prevence v Olomouckém kraji," reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky:

zakázka Azylové domy v Olomouckém kraji

část č. 13 s názvem Poskytování služby azylové domy pro muže pro cílovou skupinu osob bez přístřeší, osob v krizi ohrožených sociálním vyloučením na Olomoucku I.

 • smlouva o zajištění poskytování sociálních služeb č. 2016/00858/OSR/DSM
 • objednatel: Olomoucký kraj
 • zahájení realizace: 1. 4. 2016, ukončení realizace: 31. 12. 2018
 • Vyrovnávací platba celkem za celou dobu trvání smlouvy: cena 10.295.000 Kč

zakázka Azylové domy v Olomouckém kraji

část č. 15 s názvem Poskytování služby azylové domy pro ženy pro cílovou skupinu osob bez přístřeší, osob v krizi ohrožených sociálním vyloučením na Olomoucku

 • smlouva o zajištění poskytování sociálních služeb č. 2016/00859/OSR/DSM
 • objednatel: Olomoucký kraj
 • zahájení realizace: 1. 4. 2016, ukončení realizace: 31. 12. 2018
 • Vyrovnávací platba celkem za celou dobu trvání smlouvy: cena 5.400.000 Kč

zakázka Sociálně terapeutické dílny v Olomouckém kraji

část č. 1 s názvem Poskytování služby sociálně terapeutická dílna pro osoby s chronickým duševním onemocněním na Olomoucku

 • smlouva o zajištění poskytování sociálních služeb č. 2016/00890/OSR/DSM
 • objednatel: Olomoucký kraj
 • zahájení realizace: 1. 4. 2016, ukončení realizace: 31. 12. 2018
 • Vyrovnávací platba celkem za celou dobu trvání smlouvy: cena 3.798.000 Kč

zakázka Podpora samostatného bydlení v Olomouckém kraji

část č. 3 s názvem Poskytování služby podpora samostatného bydlení na Olomoucku pro osoby s chronickým duševním onemocněním

 • smlouva o zajištění poskytování sociálních služeb č. 2016/00889/OSR/DSM
 • objednatel: Olomoucký kraj
 • zahájení realizace: 1. 4. 2016, ukončení realizace: 31. 12. 2018
 • Vyrovnávací platba celkem za celou dobu trvání smlouvy: cena 3.176.000 Kč

zakázka Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

část č. 12 s názvem Poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na Olomoucku

 • smlouva o zajištění poskytování sociálních služeb č. 2016/00888/OSR/DSM
 • objednatel: Olomoucký kraj
 • zahájení realizace: 1. 4. 2016, ukončení realizace: 31. 12. 2018
 • Vyrovnávací platba celkem za celou dobu trvání smlouvy: cena 4.255.000 Kč

Internetové stránky Evropského sociálního fondu: www.esfcr.cz.

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR