Olomoucký kraj

ol kraj

Olomoucký kraj se v roce 2018 podílel na financování projektů Charity Olomouc v souladu s Programem finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji.

V Podprogramu č. 1 - Finanční podpora poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb byly v roce 2019 v celkové výši dotace 30.884.400 Kč podpořeny tyto projekty:

 • Nízkoprahové denní centrum (středisko Samaritán pro lidi bez domova),
 • Noclehárny (středisko Samaritán pro lidi bez domova),
 • Terénní program (středisko Samaritán pro lidi bez domova),
 • Pečovatelská služba pro lidi bez domova (středisko Samaritán pro lidi bez domova),
 • Dům sv. Vincence (středisko psychosociální pomoci),
 • Podpora samostatného bydlení (středisko psychosociální pomoci),
 • Sociálně terapeutická dílna (středisko psychosociální pomoci),
 • Pečovatelská služba (středisko pečovatelské služby),
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (středisko Khamoro pro etnické menšiny),
 • Krizová pomoc (Krizové centrum, středisko psychosociální pomoci),
 • Odborné sociální poradenství (Dluhová poradna, středisko psychosociální pomoci).

V Podprogramu č. 2 - Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb nestátními neziskovými organizacemi jsou v roce 2018 v celkové výši dotace 2.136.300 Kč podpořeny tyto projekty:

 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (středisko Khamoro pro etnické menšiny),
 • Azylové domy (azylový dům pro muže a ženy ve středisku Samaritán pro lidi bez domova),
 • Podpora samostatného bydlení (středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním),
 • Sociálně terapeutické dílny (středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním).

V oblasti Aktivit směřujících k sociálnímu začleňování podpořil Olomoucký kraj v roce 2018 projekt s názvem "Centrum materiální pomoci" střediska Samaritán pro lidi bez domova ve výši 95.164 Kč.

V rámci podpory provozu provozovatelů zdravotních služeb poskytujících zdravotní péči pacientům v terminálním stádiu onemocnění v jejich vlastním sociálním prostředí, při zachování důstojnosti a při zajištění kvalitní zdravotní péče v roce 2018 na projekt "Rozvoj odborné zdravotní a hospicové péče, poskytované pacientům v terminálním stádiu onemocnění" ve výši 250.000 Kč.

Více informací najdete na stránkách Olomouckého kraje.  


Olomoucký kraj_2018.pdf

Olomoucký kraj_2017.pdf

Olomoucký kraj_2016.pdf

Olomoucký kraj_2015.pdf

Olomoucký kraj 2014.pdf

Olomoucký kraj_2013.pdf

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR