Ministerstvo kultury

mk cr

Ministerstvo kultury ČR poskytlo v roce 2018 neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 30.000 Kč na projekt Romská pouť 2018.

Dále Ministerstvo kultury ČR poskytlo Charitě Olomouc v roce 2018 neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu ČR v celkové výši 31.000 Kč na podporu programu Integrace příslušníků romské menšiny.

Informace o podpoře v uplynulých letech 2015 a 2016 naleznete v přílohách.


Ministerstvo kultury 2015.pdf

Ministerstvo kultury_2016.pdf

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR