Město Velká Bystřice

logo města

Město Velká Bystřice poskytlo Charitě Olomouc pro rok 2018 účelovou dotaci ve výši 35.000 Kč. Dotace byla poskytnuta za účelem úhrady prokazatelných neinvestičních nákladů spojených s částečnou úhradou nákladů provozu Charitní pečovatelské služby.

Více se o Charitní pečovatelské službě můžete dozvědět zde. Internetové stránky obce naleznete zde.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR