Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Poskytujeme podporu rodinám s dětmi do 18 let a těhotným ženám v sociálně nepříznivé situaci. Hlavním cílem poskytované služby je podpořit a zvýšit aktivitu, samostatnost a celkovou schopnost rodin řešit problémy, které nepříznivě ovlivňují jejich fungování.

Služba je sociálně aktivizační službou na území Olomouce. Jejím posláním je poskytovat podporu rodinám s dětmi, které se nacházejí v nestabilní finanční situaci, trpí dlouhodobou nezaměstnaností, mají nízké vzdělání nebo bydlí v nevyhovujících podmínkách. Pomoc probíhá v podobě předškolní a školní přípravy, doprovodů a zajištění kontaktů s odborníky a úřady včetně základního sociálního poradenství. Služba je poskytována na území města Olomouce.

Poskytování služby

  • terénní formou v přirozeném prostředí rodiny, kontakt pro veřejnost: pá 9:00 – 12:00
  • ambulantní formou v prostorách služby po předchozí domluvě s pracovníkem služby

Provozní doba

  • terénní forma po - čt od 7:30 do 17:30
  • ambulantní forma pá od 9:00 do 12:00

Kontaktujte nás


veřejný závazek