Klub Khamoro

Nabízíme dětem a dospívajícím smysluplné trávení volného času, pomoc s domácími úkoly, možnost účastnit se aktivit, jako jsou výlety, výtvarná činnost, besedy. Chceme podpořit rozvoj schopností, dovedností a znalostí našich klientů včetně přípravy na budoucí profesi a zvýšení samostatnosti v řešení problémů. Klub je nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež ve věku 6 – 21 let.

Pro mladé dospělé (18 – 21 let) platí specifické podmínky využívání služby: v klubu mohou být 60 minut a po tuto dobu by měli aktivně řešit své problémy. Pokud připraví nějaký program pro mladší klienty klubu Khamoro, mohou v klubu zůstat po delší dobu.

Provozní doba a forma poskytované služby

  • ambulantní forma (klub) po - čt od 13:00 - 17:00
    Masarykova třída 17, Olomouc (tram. zastávka U Bystřičky) pondělí - pro děti ve věku 6 - 11 let, úterý - pro mládež ve věku 12 - 17 let a mladší dospělé ve věku 18 – 21 let, středa a čtvrtek - bez věkového omezení
  • terénní forma Mrštíkovo náměstí, Olomouc 
    po - čt od 14:00 do 16:00 

Kontaktujte nás


veřejný závazek