Individuální doučování

Nabízíme individuální doučování dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 21 let z rodin, které se nacházejí v sociálně nepříznivé situaci. Zaměřujeme se především na rodiny romské, ale není to pravidlem. Doučování zajišťují naši dobrovolníci zdarma, zpravidla 1x týdně v rozsahu 90 minut.

Skrze projekt individuálního doučování pomáháme dětem v jejich cestě za vzděláním a snažíme se motivovat rodiče k jejich podpoře. Zapojení dobrovolníků z řad studentů, pracujících i aktivních seniorů napomáhá snižovat předsudky majoritní společnosti vztahující se k etnickým menšinám v ČR. Nabídkou reagujeme na velkou poptávku ze strany romských rodin z Olomouce a okolí, které jsou ohroženy sociálním vyloučením.

Kontaktujte nás


informace pro rodiče
informace pro děti