rodiny s dětmi

Služby střediska jsou zaměřeny na rodiny, děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jedná se například o nestabilní finanční situaci, dlouhodobou nezaměstnanost, nízké vzdělání či bydlení v nevyhovujících podmínkách.

Cílem naší práce je nejen omezit dopad těchto jevů, ale i předcházet jejich výskytu. Snažíme se o zmírnění nestability sociálního prostředí, ve kterém klienti našich služeb žijí, a o řešení veškerých souvisejících problémů. 

V běžnou pracovní dobu můžete kontaktovat