Domov sv. Anežky

Středisko Samaritán pro lidi bez domova

Posláním Domova sv. Anežky je podpora a pomoc osobám, které se ocitly bez přístřeší a jejichž zdravotní stav vyžaduje péči druhé osoby. V domově působí dvě registrované sociální služby  azylový dům pro osoby se sníženou soběstačností a pečovatelská služba poskytovaná přímo v objektu. Služba umožňuje nemocným lidem bez zázemí důstojně žít a naplňovat své životní potřeby a současně se snaží v co nejvyšší možné míře udržet stávající schopnosti klientů a dále je rozvíjet.

Provoz Domova sv. Anežky byl zahájen 1. února 2018. Ubytování je možné na 1-2 lůžkových pokojích s celkovou kapacitou 30 lůžek (20 mužů, 10 žen) v ceně 110-120 Kč/den. Stravování je řešeno individuálně formou dovozu obědů, využitím darů či pomocí s přípravou jídla v rámci pečovatelské služby. Klienti mají k dispozici kuchyňku. 

Domov sv. Anežky poskytuje zázemí pro nesoběstačné osoby starší 18 let, které nemohou svoji nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami a zároveň jim hrozí ztráta přístřeší, v důsledku čehož může dojít k ohrožení na zdraví a životě. Nesoběstačností se rozumí stav, při němž člověk svými silami není schopen zajistit péči o sebe v oblasti hygieny (mytí, problémy s inkontinencí), jídla (nákup potravin, základní příprava stravy, konzumace) a dalších úkonů sebeobsluhy (péče o domácnost a čistotu prostředí, návštěvy lékaře, oblékání, praní apod.).

Služba je zaměřena především na pomoc těm, kteří nemají jinou možnost. Při nalezení vhodného řešení se preferuje přemístění klienta do běžného života, či jiné služby (bydlení s podporou, služby pro seniory). Služba není poskytována osobám, které potřebují nepřetržitou zdravotní péči a osobám, které jsou zcela imobilní, osobám s akutním, přenosným, infekčním onemocněním, s neřešenou těžkou drogovou závislostí a s dekompenzovaným psychiatrickým stavem.

Vyplněnou a podepsanou Žádost společně s Doporučením lékaře o zdravotním stavu lze podat dvěma způsoby:

    1. naskenované dokumenty zaslat na email: anezka@olomouc.charita.cz nebo
    2. dokumenty zaslat či osobně doručit na adresu: Domov sv. Anežky, Náměstí Sadové 39, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček.

Kontaktujte nás


leták DSA
doporučení lékaře
žádost o přijetí