Týdny pro duševní zdraví 2018

Středisko psychosociální pomoci sv. Vincence a Kryštofa uspořádalo ve čtvrtek 13. září 2018 v rámci osvětových Týdnů duševního zdraví bohatý program informačních a kulturních akcí pro klienty a veřejnost. Smyslem akce bylo informovat veřejnost o problematice duševně nemocných, mentální hygieně jako prevenci psychických onemocnění a zároveň přispět ke zlepšení postoje k duševně nemocným, a tím k větší toleranci ve společnosti.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR