Farní středisko Těšetice, Drahanovice a Slatinice

Farní středisko vzniklo dnem 3. 2. 2016 transformací Dobrovolné oblastní charity Těšetice u Olomouce, která působila ve farnostech Těšetice u Olomouce, Drahanovice a Slatinice již od roku 2005.

Farní středisko působí za podpory administrátora všech tří uvedených farností Mgr. Miroslawa Lukasiewicze. Farní středisko nemá právní subjektivitu, je organizačně včleněno do Charity Olomouc. Při své činnosti využívá prostory Pečovatelské služby Charity Olomouc, pracoviště Těšetice nacházející se ve farní budově. Do činnosti jsou zapojeni nejen stálí členové - dobrovolníci, ale i příznivci a podporovatelé z řad farníků, bez nichž by činnost nemohla být vykonávána.

Kde nás najdete

Návsí 6, 783 46 Těšetice (fara)

Kontaktujte nás

Mgr. Alice Pospíšilová | +420 604 115 721

Přehled činností za rok 2017

Celoroční činnost:

  • Navštěvování farníků - seniorů v domácnostech a v domovech pokojného stáří v Náměšti na Hané a Bohuslavicích.
  • Zasílání blahopřání farníkům - seniorům starším 80 let ve všech třech farnostech.

Akce:

  • Tříkrálová sbírka ve všech 15ti obcích, které pod farnosti spadají.
  • Zapojení do vyhlášených materiálních sbírek – sbírka dioptrických brýlí a obrub pro věznici, postní almužny, sbírky šatstva pro Diakonii Broumov, Krajíce chleba pro chudé, Kontejneru pro Haiti 
  • Benefiční akce vyrábění perníčků, drobných dárkových předmětů a také adventních věnců (v rámci postní doby)
  • Pouť na sv. Hostýn pro poutníky z několika farností
  • Příprava pravidelného červnového „Předhodového“ setkání seniorů na faře v Těšeticích. 
  • Obdarování čtyř sirotků z Ukrajiny vánočními dárky
  • Obdarování 80 místních osamělých seniorů a 50 dětí ve farnostech mikulášskými sladkostmi.
  • Přímá pomoc: finanční příspěvek rodině s vážně nemocným dítětem, úhrada školy v přírodě pro 2 děti ze sociálně slabé rodiny, příspěvek na asistenta pro handicapované dítě, příspěvek na opravu kostela v Drahanovicích, příspěvek pro osiřelou 7 člennou rodinu v rámci vyhlášené sbírky.

Výroční zprávy:

Výroční zpráva za rok 2017.pdf

Výroční zpráva za rok 2016.pdf

Výroční zpráva za rok 2015.pdf

Výroční zpráva za rok 2014.pdf

Výroční zpráva za rok 2013 .pdf

Výroční zpráva za roky 2010-2011.pdf

Výroční zpráva za rok 2009.pdf

Výroční zpráva za rok 2008.pdf

Výroční zpráva za rok 2007.pdf

Výroční zpráva za roky 2005-2006.pdf

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR