Farní středisko Svatý Kopeček

Kontakt na vedoucí Farního střediska:

t%EhQMQs77PaQlu8VvcjLlj7VV~U_YsWV1Qo8~l6jWmKD | +420 608 505 487

Webové stránky:

Dobrovolná Farní charita Svatý Kopeček

Činnosti farního střediska v roce 2017:

  • Sbírka Krajíc chleba pro chudé - konala se dne 22. října 2017, vybralo se 113 kg potravin a 5 pytlů vlny
  • V akci Kontejner pro Haiti farnost přispěla sportovními a školními potřebami.
  • Proběhla sbírka zimního oblečení a bot pro potřebné.
  • Dále sbírka brýlí (celkem se vybralo 150 ks). Ty byly následně odeslány do optiky Moje brýle Český Těšín, která zajišťuje jejich opravu, zjištění dioptrií a distribuci potřebným na Ukrajině, v Moldávii a Africe.
  • Proběhla Benefiční akce výroby adventních věnců (celkem se vyrobilo 80 věnců).
  • Středisko zajistlo pohoštění pro poutníky, kteří ve dnech 30. června – 4. července 2017 putovali ze Sv. Kopečka na Velehrad. Skvělým průvodcem byl opět P. Jan Peňáz.
  • Farníci se hojně zapojili do Tříkrálové sbírky.
Farní středisko Svatý Kopeček děkuje všem, kteří obětavě věnovali část ze svého volného času potřebným kolem nás. Poděkování patří také všem dárcům!

Farní středisko Svatý Kopeček HLEDÁ DOBROVOLNÍKY

•    Chcete pomáhat potřebným v naší farnosti?
•    Rádi byste se zapojili do dobrovolnické činnosti?
•    Víte o někom, kdo by potřeboval pomoci?             
•    Chcete se zapojit do aktivit ve farnosti?

Co je náplní činnosti farního střediska? 
Farní středisko Svatý Kopeček chce pomáhat potřebným v naší farnosti (nemohoucím, nemocným, starším osobám), navštívit je, popovídat si s nimi nebo je někam doprovodit, zprostředkovat jim návštěvu kněze.
Dále to mohou být aktivity, které již znáte – Tříkrálová sbírka, sbírka Postní almužna (jejíž výtěžek slouží právě potřebným z naší farnosti), nebo Benefiční výroba adventních věnců a jiné aktivity v duchu úmyslu farního střediska. Jarní a podzimní potravinová sbírka, materiální sbírky (brýle, šatstvo, ...).
Od září bude při pravidelných setkáních probíhat Trénink paměti  formou zábavných rébusů, slovních hříček.
V případě zájmu se můžete zapojit do výroby obvazů do leprosárií v Indii, pletení ponožek pro potřeby LDN, pletení oblečků pro novorozence  FNOL.

Hledáme dobrovolníky, kteří by se do této činnosti zapojili, ať už samotnou pomocí nebo nápady.

V případě zájmu kontaktujte:
Mgr.Alžběta Kučerová | vedoucí Farního střediska Svatý Kopeček
+420 608 505 487 | alzbeta.kucerova@olomouc.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR