Farní středisko sv. Václava

Kontakt na vedoucí Farního střediska:

ybprV.p7VV~L_9enVvbjcL | +420 731 402 055

Činnosti farního střediska:

  • Doprovázení starších farníků na mši svatou
  • Doprovázení starších farníků k lékaři
  • Návštěva seniorů u příležitosti jejich kulatých narozenin
  • Pouť na sv. Antoníčka pro seniory z farnosti
  • Pořádání svatováclavského posvícení v rámci farnosti
  • Sbírky (Tříkrálová sbírka, Postní almužna, Benefiční akce adventních věnců)
  • Ve spolupráci s Univerzitou Palackého pořádání duchovně formačního kurzu Zacheus.
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR