Známe se?

Pracovníci Charity Olomouc sesbírali v rámci projektu Známe se? příběhy dvou desítek Romů, kteří dosáhli ve svém životě zvláštních úspěchů, podařilo se jim překonat sociální vyloučení nebo mají jinou zajímavou životní cestu. Příběhy sestavili do brožury s názvem "(Ne)obyčejné příběhy (ne)obyčejných Romů," kterou využili při workshopech a besedách a kterou je možné stáhnout na webu Charity Olomouc.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR