lidi v domácí hospicové péči

Každý člověk by měl mít možnost strávit poslední chvíle života doma, mezi svými blízkými. Jsme tu proto, abychom nevyléčitelně nemocným pacientům umožnili zůstat do posledních chvil ve svém domácím prostředí a s rodinou. Kromě zdravotní péče nabízíme službu pečovatelek a sociálního pracovníka i podporu duchovní či psychologickou.

Tato mobilní specializovaná paliativní péče je však finančně velmi nákladná a úhrady ze zdravotních pojišťoven nám pokryjí pouze 50 % nákladů. Zbytek zajišťujeme z dotací (cca 10 %) a zejména pomocí nadačních příspěvků, darů a sbírek.

Podpořte Hospicovou péči Caritas. Děkujeme za každý dar!

Platba online: Darujme.cz.

Sbírkový účet: 115-1405220217, kód banky 0100, variabilní symbol 9001.

Abychom Vám mohli zaslat potvrzení o daru, vyplňte prosím formulář zde