Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

MUDr. Martina Kirchnerová: Hospicová péče není o smrti, ale o čase, který zbývá

Olomoucký kraj – MUDr. Martina Kirchnerová pracuje jako anestezioložka a algezioložka v ambulanci pro léčbu bolesti na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) ve Fakultní nemocnici Olomouc a jako lékařka paliativní medicíny a odborný garant paliativní péče ve službě Hospicové péče Caritas na území Olomouckého kraje. Podílí se na výuce mediků v oboru anesteziologie a paliativní péče. Před čtyřmi lety na vlastní kůži zažila, jaké to je, starat se o nevyléčitelně nemocného člověka v domácím prostředí, s čím vším se musí vyrovnat pečující, kterému umírá někdo blízký…

Hospicová péče Caritas – služba lásky v posledních okamžicích života

Olomoucký kraj – Charita rozšiřuje poskytování domácí hospicové péče v Olomouckém kraji. Do nově se tvořícího multidisciplinárního týmu služby Hospicové péče Caritas přijímá nové členy týmu. Cílem je poskytnout kvalitní zdravotní péči lidem trpícím v důsledku nevyléčitelných nemocí, tišit jejich bolest až do samého konce a umožnit tak nemocnému prožít poslední dny života co nejkvalitněji v kruhu nejbližších. Péči zajišťuje Charita 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dnů v roce na území celého Olomouckého kraje.

Rezervace vstupenek do Aquaparku pro tříkrálové koledníky

Tříkráloví koledníci se mohou přihlašovat o vstupenky do Aquaparku ZDE od středy 6. března. Možnost rezervace prodlužujeme až do vyčerpání vstupenek. Přidělení vstupenek potvrdíme prostřednictvím emailu nebo telefonicky co nejdříve. Vstupenky jsou pouze pro děti do 15 let.

„Postničky“ v prodejně Dobrodruhá. Postní almužna je příležitostí pro každého z nás

Děkanát Olomouc – První postní neděli 10. března obdrží věřící v kostele papírovou schránku „postničku“. Do schránky vkládají finanční prostředky, které ušetřili odříkáním si během čtyřicetidenního postního období. Přidat se může každý, nejen věřící ve farnostech, a to prostřednictvím prodejny Dobrodruhá. Výtěžek věnuje Charita ve spolupráci s farnostmi nejpotřebnějším lidem v nouzi. V loňském roce pomohla almužna matkám samoživitelkám i vícečetným rodinám v krizi s úhradou části nájmu a energií, se zakoupením léků či k úhradě léčby nemocným a seniorům.

Den pro malé i velké krále 2019

Srdečně zveme na Den pro malé a velké krále, který se uskuteční v sobotu 23. března. Svoji účast, prosím, potvrďte vyplněním formuláře ZDE. Přihlašování o lístky do Aquaparku bude spuštěno až 6. března v 13:00 hod. opět na našem webu.

Krajíc chleba pro chudé

Charita Olomouc se obrací na veřejnost s prosbou o přispění do sbírky konzerv a trvanlivých potravin. Pomohou především masové, rybí a jiné konzervy, dále paštiky a další trvanlivé potraviny. Sběrná místa: prodejna U Samaritána na Wurmově 11 a prodejna Dobrodruhá na Wurmově 5 v Olomouci. 

Místo: Olomouc
Termín: 2. 2019

Pomozme zajistit dostupnou zdravotní péči pro všechny potřebné

Lidé bez domova s omrzlinami, kožní nemocí či otevřenou ránou se stávají psanci, kterým neumíme účinně pomoci. Podobně jsou na tom nemocní senioři, ponechaní bez pravidelné pomoci rodiny. Mnozí by mohli a chtěli zůstat doma, kde jsou zvyklí, jenže to často není možné. Nejsou jim dostupné potřebné zdravotní služby. „Poskytování sociálních služeb nemocným lidem, kteří se ocitli na okraji, drhne. Problém leží v nedořešené situaci na tzv. zdravotně-sociálním pomezí,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Charita Olomouc vyhlašuje sbírku konzerv a trvanlivých potravin

Olomouc – Charita Olomouc se obrací na veřejnost s prosbou o přispění do sbírky Krajíc chleba pro chudé. Sbírka zacílila na konzervy a trvanlivé potraviny, které pomohou vícečetným rodinám, matkám samoživitelkám a lidem bez zázemí. Vybrané potraviny budou využity rovněž na přípravu polévek pro lidi bez domova. V nízkoprahovém denním centru střediska Samaritán připraví denně 70 až 90 litrů polévky, jen za rok 2018 bylo vydáno na 31.000 porcí jídla.

Mše svatá přinesla nemocným smíření i novou naději

Ve středu 6. února se uskutečnila mše svatá za nemocné klienty Střediska pečovatelské služby a Střediska zdravotních služeb Charity Olomouc. Mše se zúčastnili uživatelé obou charitních služeb, obyvatelé Domu s pečovatelskou službou i členové klubu volnočasových aktivit Pešek. Při mši svaté byla udělena svátost nemocných, velký zájem účastníci projevili i o svátost smíření. Mši svatou celebroval P. Libor Churý za přítomnosti Petra Prinze, jáhna a ředitele Charity Olomouc v jedné osobě. Pracovníci střediska přichystali pro nemocné klienty drobné občerstvení.

 

Mše svatá za nemocné klienty

Ve středu 6. února v 15:00 bude v Klubu pro seniory sloužena mše svatá za nemocné klienty Střediska pečovatelské služby a Střediska zdravotních služeb. Srdečně zveme k účasti! 

Místo: Olomouc
Termín: 6. 2. 2019, 15:00
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR