Zůstat co nejdéle v důvěrně známém prostředí je přáním většiny z nás

Zůstat co nejdéle v důvěrně známém prostředí je přáním většiny z nás

Olomouc – S přibývajícím věkem či v důsledku nemoci přicházejí chvíle, kdy člověk již není schopen zvládat běžné denní činnosti vlastními silami a je odkázán na pomoc druhých. V ideálním případě se pomocníky stávají rodinní příslušníci. Ale i oni sami často čelí zdravotním problémům, jsou zaměstnáni, a nemohou poskytnout pomoc a oporu v potřebném rozsahu. Charitní terénní pečovatelská a zdravotní služba přichází za svými klienty do jejich vlastního domova a umožňuje tak seniorům a nemocným zůstat ve svém přirozeném prostředí.

Domov je bezpečné místo, kam se rádi vracíme, kde odpočíváme, prožíváme radosti, ale i životní strasti. „Prostředí domova je nenahraditelné jak ve zdraví, tak ve stáří a nemoci, kdy si tuto skutečnost uvědomujeme naléhavěji než kdy jindy, a právě pomoc, která k nám přichází zvenčí, nám umožňuje zůstat doma co nejdéle,“ vysvětluje koordinátorka a sociální pracovnice pečovatelské služby Charity Olomouc Renata Vidrasová.

Zůstat se svými blízkými

Paní Jarmila vychovala dvě děti. Ráda jezdila na kole, chodila po horách, starala se o zahrádku, milovala květiny. Vlivem nemoci se však stala závislou na pomoci své dcery. Postupem času se zdravotní stav paní Jarmily dále zhoršoval, nebyla již schopna samostatné chůze a byla odkázána na invalidní vozík. V té době se její dcera obrátila na charitní pečovatelskou službu, protože péče o maminku byla čím dál víc náročnější.

„Naše pečovatelky navštěvovaly paní třikrát denně. Pomáhaly s hygienou, oblékáním, přípravou a podáním jídla, přinášely informace zvenčí, zkrátka staly se součástí jejího každodenního života,“ vypráví Renata Vidrasová, a pokračuje: „Za krátký čas si paní Jarmila bez návštěv charitních pracovnic nedokázala představit den. Péče u ní probíhala nepřetržitě několik let, a to i přes to, že se její zdravotní stav zhoršil, a bylo třeba, aby ji začaly navštěvovat i zdravotní sestry.“ Díky pečovatelské, zdravotní a později terénní hospicové péči mohla paní Jarmila dožít ve svém domově za přítomnosti své dcery, která jí byla po celou dobu spolu s charitními pracovnicemi oporou.

Pečovatelky poskytují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu jako je osobní hygiena, zajištění stravy, zajištění chodu domácnosti včetně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. „Pomáháme seniorům v Olomouci a na venkově, kde disponujeme čtyřmi středisky v obcích Velká Bystřice, Tršice, Těšetice a Věrovany, která poskytují pečovatelskou službu občanům 40 okolních obcí. Pracovníci jsou pravidelně vzděláváni a pomoc je tak poskytována na profesionální úrovni s ohledem na fyzické, biologické, psychické, sociální ale také spirituální potřeby jedince,“ dodává Jarmila Pachtová, vedoucí střediska sv. Alžběty pro lidi s tělesným hendikepem.

Eva Štefková, Charita Olomouc

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR