Zkvalitňování a příprava nových služeb i přehled celoročních aktivit. Výroční zpráva 2017

Zkvalitňování a příprava nových služeb i přehled celoročních aktivit. Výroční zpráva 2017

Výsledky hospodaření za uplynulé účetní období, naplnění stanovených cílů jednotlivých služeb i předznamenání nových vyhlídek a proměn organizace, která je povolána katolickou církví, aby odpovídala na potřeby lidí ocitajících se v nouzi, představila ve své výroční zprávě Charita Olomouc. To vše doplněno fotografiemi z charitních akcí a příběhy lidí, kteří díky fungujícím službám nalezli v tíživém období v Charitě pomoc i útočiště.

Opravdový domov

Pan Zdeněk a paní Drahomíra spolu žili několik let v zahradní chatce až do okamžiku, kdy se dozvěděli, že se musí ze zahrádky vystěhovat, protože majitel prodal nemovitost k zastavění. Pan Zdeněk se v té době začal potýkat s vážnými zdravotními komplikacemi. „Operace se střídaly jedna za druhou. Nejdřív hlava, pak plíce, až mi nakonec půlku plic vzali. V té době nás navštěvovali terénní pracovníci, kteří nám opravdu hodně pomohli. Byli to právě oni, kteří nám nabídli možnost žít jako lidé a mít skutečný domov,“ vzpomíná pan Zdeněk.

Příběh pana Zdeňka a paní Drahomíry je podobný stovkám příběhů, s nimiž se charitní pracovníci každodenně setkávají. Kromě výčtu služeb a příkladů pomoci za každé středisko přináší výroční zpráva i zhodnocení vedoucích středisek za uplynulý rok. „V roce 2017 jsme podali dva investiční projekty. Jeden se zaměřením na rozvoj sociálního bydlení, druhý za účelem rozvoje prostorového zázemí střediska. Projekty byly schváleny a nyní čekají na realizaci. V druhé polovině roku jsme se věnovali přípravě nové služby azylového typu spolu s pečovatelskou službou, která nabídne bydlení a potřebnou péči nesoběstačným lidem v nouzi,“ uvedl za středisko Samaritán Petr Prinz.

Novinky loňského roku

Středisko sv. Alžběty pro lidi s tělesným handicapem uskutečnilo propojení pečovatelské, zdravotní a domácí hospicové péče s cílem poskytovat komplexní služby uživatelům, kteří chtějí důstojně dožít ve svém domácím prostředí. Díky nově vzniklému středisku psychosociální pomoci svatého Vincence a Kryštofa došlo k propojení služeb, které pomáhají lidem v obtížných situacích způsobených akutní krizí, dluhy nebo duševním onemocněním. Středisko Khamoro rozšířilo spolupráci s Univerzitou Palackého Olomouc v rámci projektu Romspido.

Středisko Matky Terezy poděkovalo všem dobrovolníkům, kteří za rok 2017 věnovali 4 472 hodin svého času sociálním službám a 7 239 hodin sbírkovým aktivitám. Výroční zprávu doprovází fotografie Jiřího Kopáče z akcí, jako je Tříkrálová sbírka, Romská pouť na Svatém Kopečku u Olomouce či vánoční besídka pro seniory.

Eva Štefková, Charita Olomouc

Výroční zpráva Charity Olomouc ke stažení ZDE.

Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR