Výstava obrazů klientů, výtvarná dílna, koncert kapely Naděje

Výstava obrazů klientů, výtvarná dílna, koncert kapely Naděje

Olomouc – Charita Olomouc srdečně zve zájemce z řad veřejnosti k účasti na informačních a kulturních akcích, které proběhnou ve čtvrtek 13. září 2018 v rámci osvětových Týdnů pro duševní zdraví. Smyslem je informovat veřejnost o problematice duševně nemocných, mentální hygieně jako prevenci psychických onemocnění a zároveň přispět ke zlepšení postoje k duševně nemocným, a tím k větší toleranci ve společnosti.

V prostorách obchodu Dobrodruhá a bistra Bistrá kráva na Wurmově 5 se ve čtvrtek v dopoledních hodinách od 9:00 do 11:00 uskuteční společná tvořivá dílna pro veřejnost a klienty s duševním onemocněním. Odpoledne v 12:15 až 13:45 proběhne neformální diskuze pro odbornou veřejnost a klienty na téma Destigmatizace. Besedy se zúčastní spolu s klienty a jejich blízkými i lékaři psychiatři, psychologové a sociální pracovníci. Od 15:30 až do 17:00 zahraje účastníkům při příležitosti vernisáže obrazů a básní klientů střediska psychosociální pomoci mladá  talentovaná opavská kapela Naděje.

„Našim přáním je upozornit veřejnost na význam ochrany duševního zdraví každého člověka a přispět tak nejen k informovanosti, jak si duševní zdraví uchránit, ale i o možnostech podpory a odborné pomoci,“ vysvětlila Miroslava Koutská, vedoucí střediska psychosociální pomoci Charity Olomouc. Týdny pro duševní zdraví probíhají každý rok vždy od 10. září do 10. října, tedy dne, který byl vyhlášen Světovým dnem duševního zdraví.

Charita Olomouc zároveň srdečně zve ve čtvrtek 4. října na Den otevřených dveří střediska psychosociální pomoci na ulici Řezníčkova 8, Olomouc, Hodolany.

Eva Štefková, Charita Olomouc

Kontakt: tbEy9-5nW7a-m~kl%dmMFYqTVVPjEKtaz5 - vedoucí střediska | +420 736 764 898

(Foto v úvodu ilustrační) 

Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR