Velikonoční přání 2018

Velikonoční přání 2018

"Když bylo po sobotě, Marie Magdalská, Jakubova matka Marie a Salome nakoupily vonné oleje, aby šly Ježíše pomazat. Záhy zrána první den v týdnu přišly k hrobu, když právě vycházelo slunce." Mk 16, 1-7

Vážení a milí,

přijměte od nás pozdrav a přání požehnaných velikonočních svátků. Slavnost zmrtvýchvstání Syna Božího, Ježíše Krista, ať Vás naplní nevyčerpatelnou radostí! 

Mnoho sil, pokoje, a lásky v tyto požehnané dny přeje za Charitu Olomouc

Ludmila Gottwaldová

Velikonoční přání 2018

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR