V olomoucké Charitě jsou přípravy na Tříkrálovou sbírku v plném proudu

Tříkrálová sbírka se připravuje

Olomouc - Charita Olomouc opět chystá tradiční a zároveň největší dobrovolnickou akci, která bude v Olomouci a okolí probíhat od úterý 1. do pondělí 14. ledna 2019. Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je upozornit na potřebné lidi kolem nás a pomoci jim. Do této akce bylo v předchozím ročníku zapojeno více jak 1.400 lidí a vypraveno 373 kolednických skupinek. Podařilo se tak od dárců vykoledovat 1.650.184 Kč, což je zatím nejvíce za uplynulé roky.

Skupinky koledníků budou v první řadě navštěvovat domácnosti, do kterých přinesou radost z narození Krista a lidem poskytnou možnost přispět na pomoc potřebným. Tři králové však navštíví i některé instituce nebo obchodní centra. Vedoucí každé skupinky se prokazují platnou průkazkou, příspěvky se během koledy sbírají do úředně zapečetěných a očíslovaných kasiček s logem Charity.

„Těší nás, že se nám hlásí tolik ochotných dobrovolníků, kteří nám pomáhají jednak s přípravou, ale hlavně pak se samotným koledováním, toho si ceníme. Vážíme si také všech dárců, kteří nám důvěřují a chtějí tímto způsobem podpořit lidi, kteří to nejvíce potřebují,“ vyjádřila se k akci Veronika Velčovská, koordinátorka sbírky pro Olomouc.

Vybrané finanční příspěvky budou použity na podporu a rozvoj domácí hospicové péče, finanční, potravinovou a materiální pomoc jednotlivcům a rodinám v krizi a podporu sociálního bydlení. Tříkrálovou sbírku je možné podpořit i dalšími způsoby. Příspěvky lze vhodit do kasičky na sekretariátě Charity Olomouc nebo zasláním DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90 na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč). Další možností je zaslání libovolné částky na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777.

Mgr. Veronika Velčovská - koordinátorka sbírky pro Ol. město | +420 731 646 729 | tks@olomouc.charita.cz 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR