Tři králové zanotovali na městských institucích i v ulicích Olomouce

Tři králové zanotovali na městských institucích i v ulicích Olomouce

Olomouc – Tři králové popřáli v pondělí 7. ledna požehnaný nový rok pracovníkům městských institucí i lidem v ulicích. Skupinka koledníků v čele s biskupem Antonínem Baslerem v doprovodu ředitele Charity Olomouc Petra Prinze a Petra Macka zazpívala tříkrálové koledy na olomouckém magistrátu, rektorátu, i dětem v mateřské školce Ovečka. Před sloupem Nejsvětější Trojice potěšil tříkrálový průvod kolemjdoucí na Dolním náměstí tříkrálovými fanfárami v podání žesťového souboru Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci. Všude, kam zavítali, prosili o dar pro chudé, nemocné a opuštěné. Reportáž z koledování přineslo regionální zpravodajství ČT1, Olomoucký deník a rádio Proglas.

Modlitba ke Králi králů

V ranních hodinách se vydali tři králové i s muzikanty do katedrály sv. Václava, aby se u eucharistické kaple poklonili narozenému Králi v jeslích a poprosili o zdar při svém putování ve prospěch trpících a ocitajících se v nouzi.

Tříkrálové znamení

Neseme celé lidské rodině světlo, radost a pokoj. Bůh je mezi námi,“ promluvil k přítomným na rektorátu Univerzity Palackého pomocný biskup Antonín Basler. Rektor Jaroslav Miller všem poděkoval a popřál hodně zdraví, úspěchů, štěstí a pokory a vzpomněl tradiční tříkrálovou zkratku z latinského nápisu Christus mansionem benedicat, která, jak sdělil, zdobí od dnešního dne nejen veřeje Univezity Palackého, ale po víkendu i jeho vlastní obydlí." 

Koleda na rektorátu Univerzity PalackéhoDar na pomoc potřebným

Radostná zpráva aneb "nošení dříví do lesa"

Na děkanát cyrilometodějské teologické fakulty přicházejí tři králové zvěstovat radostnou novinu bezprostředně po návštěvě rektorátu, a to "i přes tušení, že na této věhlasné fakultě už o tom něco vědí," jak pronesl Baltazar, druhý z králů, alias ředitel Charity Olomouc Petr Prinz, načež se přítomní rozesmějí. Tříkrálový trojlístek vítá zástupce děkana Vít Hušek: „Vaši zprávu o narození Spasitele předáme co nejdříve nejen našim studentům, zaměstnancům, ale i komukoliv dalšímu. A rádi vaši službu u našich potřebných, opuštěných a nemocných podpoříme. Naše dlaně jsou otevřené."

Na CMTF přivítal koledníky zástupce děkana Vít hušek Tříkrálová koleda na děkanátu CMTF

"Ovečky" vědí kudy do nebe

Nejkrásnější štace však koledníky teprve čeká. V mateřské školce Ovečka je na Tři krále již připravena celá třída "sluníček", "hvězdiček" a "srdíček". Kašpara, Melichara a Baltazara vítají zpěvné hlásky: "Hvězdička svítí pro mě i pro tebe, vím kam jíti cestičkou do nebe. Cestička začíná v srdíčku každého člověka, ten kdo ji nehledá, na svoje štěstí se načeká." Na oplátku hrají a zpívají králové dětem My tři králové jdeme k vám, načež děti nečekají a jejich hlásky se v mžiku mísí s barytonem králů. Charitní mudrci se rozejdou mezi nejmenší, aby je podarovali malými tříkrálovými dárky. 

"U Oveček"  Dárky od Tří králů pro nejmenší

Církevní mateřská školka Ovečka Tři králové pro nejmenší

Na "nový" magistrát 

Na olomouckém magistrátě vítá v letošním roce tříkrálové koledníky nový primátor Miroslav Žbánek. Charitním pracovníkům děkuje za jejich přínos městu a poté spolu se zastupiteli přispívají na potřebné do kasičky. "Od počátku vzniku Tříkrálové sbírky v roce 2000 zůstává její záměr stejný – získat finanční prostředky pro lidi v nouzi. Každoročně tak výtěžek Tříkrálové sbírky putuje k nemocným, hendikepovaným, seniorům, rodinám v tísni a osobám bez zázemí," upřesňuje s poděkováním všem přítomným ředitel Charity Olomouc Petr Prinz. 

Primátor města Olomouc Miroslav Žbánek Příspěvek do tříkrálové kasičky

Koleda před "sněženkou"

Z magistrátu putují tři králové do ulic města Olomouce, aby ohlásili radostnou zvěst všem kolemjdoucím. Novoroční fanfáry se nesou od sloupu Nejsvětější Trojice hodinu před polednem mrazivým a ztichlým náměstím, lidé se zastavují, naslouchají, děkují a přispívají do pokladničky. Předposlední štací před návštěvou kurie je prostor před chrámem Panny Marie Sněžné. Spontánnost, s jakou se spěchající lidé zastavují, aby věnovali svůj dar do pokladničky, je dechberoucí: "Děkuji, že jsem vás potkala a že mohu přispět, letos jste první skupinka, zatím jsem totiž neměla štěstí," sděluje usmívající se mladá paní a mává na rozloučenou. "A přijdete také k nám? Bydlíme u Klášterního Hradiska,"  udává souřadnice další z kolemjdoucích. "To už budeme muset nechat na našich kolezích," směje se Baltazar, ten "černý vzadu". 

U Nejsvětější Trojice Koleda před "Sněženkou"

Charita Olomouc ze srdce děkuje pracovníkům městských institucí i všem lidem v ulicích města Olomouc, všem lidem dobré vůle, za jejich dary pro potřebné. 

Eva Štefková, Charita Olomouc

Více fotografií ve FOTOGALERII

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR