Tři králové se poklonili Spasiteli v katedrále a na dálku popřáli všem lidem šťastný nový rok
7. ledna 2021 Aktuality

Tři králové se poklonili Spasiteli v katedrále a na dálku popřáli všem lidem šťastný nový rok

Olomouc – Před katedrálou svatého Václava se ve středu 6. ledna sešli tři králové, aby oficiálně zahájili v olomoucké arcidiecézi a olomouckém děkanátu Tříkrálovou sbírku 2021, která letos z důvodu epidemické situace proběhne celorepublikově pouze online. V tříkrálovém kostýmu požehnal lidem na dálku olomoucký biskup Antonín Basler a prezident Arcidiecézní charity Olomouc Bohumír Vitásek, s přáním k novému roku se připojil primátor města Olomouce Miroslav Žbánek.

Do katedrály vchází tříkrálová delegace ve velmi skromném počtu. Zastavuje před betlémem a biskup Antonín Basler pronáší modlitbu: „Pane Ježíši, máme Tě před očima jako dítě a věříme, že jsi Boží Syn, jenž se stal člověkem skrze Ducha svatého v lůně Panny Marie. Podobně jako v Betlémě i my, spolu s Marií a Josefem, anděly a pastýři, se Ti klaníme a vyznáváme, že jsi náš jediný Spasitel. Stal ses chudým, abychom my zbohatli z Tvé chudoby. Ochraňuj naše rodiny, žehnej všem dětem celého světa a dej, ať nám vždy vládne láska, kterou jsi přinesl, aby činila náš život šťastnějším. Dopřej všem lidem, Ježíši, aby porozuměli poselství Božího narození, aby pochopili, že jsi přišel darovat celé lidské rodině světlo, radost a pokoj.“

Tři králové se poklonili Spasiteli v katedrále a na dálku popřáli šťastný nový rok

V pozadí katedrály trpělivě čekají redaktoři Olomouckého kraje a České televize. Katedrálou zní tradiční tříkrálová koleda z reproduktoru a tři králové vycházejí před olomouckou dominantu, aby na dálku pronesli požehnání a přání do nového roku. „Drazí přátelé, všichni, kteří jste se sešli dnes v tom počasí nevlídném, nicméně v čase, kdy vlídnost opanovává Českou republiku v rámci tříkrálové sbírky,“ ujímá se slova olomoucký primátor Miroslav Žbánek a dodává: „V těchto těžkých časech je každé poselství, každé slovo dobra, víry nebo naděje slovem důležitým. Moc si přeji, aby ta letošní tříkrálová sbírka, nebyla poznamenána složitostí dnešní doby, ale dobrosrdečností a sdílením lidí a také výsledkem, protože tato sbírka se historicky v mnohém bude vymykat těm, které byly v uplynulých letech, i těm, které, doufám, přijdou v letech budoucích.

Tři králové se poklonili Spasiteli v katedrále a na dálku popřáli šťastný nový rok

Nastává chvíle na krátké rozhovory redaktorů s jednotlivými králi. Skromný průvod se poté odebírá po skupinkách dvou lidí na jedinou návštěvu, a to Arcibiskupství olomoucké, které je kolébkou Tříkrálové sbírky. Mons. Jan Graubner děkuje třem králům za poselství: „Vítám vaše královská veličenstva a děkuji za novoroční přání. Sbírka pomáhá už řadu let a bez dobročinnosti by mnohé služby Charita vůbec nemohla poskytovat. Věřím, že si lidé, kteří ctí tříkrálovou tradici a chtějí pomáhat, najdou cestu a jejich dobročinnost bude významná. Jen tříkrálové koledování bude letos tak mimořádně jiné. Doufám, že díky tradici a štědrosti lidí to nakonec Charita tak bolestně nepocítí.“

Tři králové se poklonili Spasiteli v katedrále a na dálku popřáli šťastný nový rok

Letošní Tříkrálová sbírka je jiná, ale poselství, o kterém čteme v Písmu, zůstává stejné.
„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí." A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: "Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení."

Eva Štefková, Anna Halamová, Charita Olomouc
Foto: Dominik Novák, Člověk a víra

Tři králové se poklonili Spasiteli v katedrále a na dálku popřáli šťastný nový rok