Stejný rytmus srdce, stejný koloběh života. To byla jubilejní dvacátá Romská pouť

Stejný rytmus srdce, stejný koloběh života. To byla jubilejní dvacátá Romská pouť

Svatý Kopeček u Olomouce – Prostranství u baziliky Navštívení Panny Marie se již tradičně jednu zářijovou sobotu mění v Romskou pouť. Letošní rok se akce pořádaná Charitou Olomouc konala už podvacáté. Významné výročí si nenechalo ujít téměř sedm set návštěvníků. Mši sloužil ostravsko-opavský pomocný biskup Martin David, který vážil cestu až z Říma, římskokatolický kněz a ředitel českobudějovického diecézního centra mládeže Vojtěch Vágai, kterého spojuje s poutí i jeho romský původ, mši koncelebroval. Podle jeho slov v Česku nejsou romští duchovní téměř žádní. 

Hodinky ukazují deset hodin ráno. Samotišky jsou opět výchozím bodem pro romský průvod alejí až k bazilice. U baziliky už nedočkavě čekají fotografové, reportéři, pracovníci Charity nebo zkrátka zvědaví kolemjdoucí. Před jedenáctou hodinou se už v dáli objevuje čelo průvodu nesoucí romskou vlajku. Vlajku drží dva malí chlapci, kteří se hrdě usmívají. Pod bazilikou u Kříže Jiřího Wolkera čekají zástupci církve, mezi nimi především otec Vojtěch Vágai a biskup Martin David. Průvod se staví do kruhu, drží se za ruce, sborově odříkává Otče náš a dává najevo svou pospolitost. Když probíhám mezi dětmi s foťákem, abych zachytila jedinečnou atmosféru, slyším jednoho z chlapců, jak se ptá řádových sester: „Víte, jak se romsky řekne Bůh?“

 Romská pouť 2018Romská pouť 2018

Mše, která chytne za srdce

„Pane Ježíši, děkujeme ti, že tady můžeme vytvářet toto společenství a prosíme tě, abychom se připravili na setkání s tebou v bazilice,“ pronáší na začátek Vojtěch Vágai. Následně se všichni přesouvají do kostela na mši. Příchod do baziliky provází živé rytmy romské kapely hrající přímo vedle oltáře. V průběhu bohoslužby děti nezůstávají na jednom místě a střídají se u oltáře se zvídavým výrazem. Je tu cítit život. Otec Vojtěch Vágai zve děti z lavic dopředu a promlouvá o lidském srdci a jeho nepostradatelnosti v životě každého z nás. Kázání doprovází i hudební podklad a interaktivní tlukoucí srdce před oltářem. Před koncem bohoslužby někteří odvážnější pronesli před celým kostelem svá poděkování Bohu: „Pane, děkujeme ti, že odpouštíš hříchy. Děkujeme ti, že jsi tu s námi,“ zaznívá z úst jedné z návštěvnic.

Romská pouť 2018 Romská pouť 2018

Konečně slunečno a plné ambity

Mší pouť zdaleka nekončí. Už během ní se někteří nedočkavci pomalu přesouvali do ambitů, kde pracovníci a dobrovolníci Charity Olomouc v čele s Petrou Pavlíčkovou, připravili bohatý program. Úvodního slova se opět ujal otec Vágai a biskup Martin David. S díky organizátorům a přáním vydařené akce vystoupila na pódium i ředitelka Charity Olomouc Ludmila Gottwaldová. Po slavnostním zahájení odpoledního programu Ludmilu Gottwaldovou ještě zastavuji a ptám se na krátké zhodnocení dvacetiletého konání Romské pouti: „Já spoluorganizuji pouť po sedmnácté a vidím jakýsi vývoj. Rozdíl spatřuji především v tom, že dříve se tu setkávaly celé rodiny, teď je tu spíš mládež, ale nevnímám to jako něco špatného. Každopádně si to tady velmi užívám a děkuju všem, kteří se na organizaci podílí, protože je s tím spoustu práce. Velice přínosná je spolupráce se salesiány, kteří dali akci duchovní rozměr.“

Romská pouť 2018 Romská pouť 2018

Absenci rodinných klanů zmiňuje i Vojtěch Vágai: „Nejsem si jistý, čím to je, že sem už tolik celých rodin nechodí. Je možné, že v dnešní době si spíš lidé vyberou jiný program na sobotu. Letošní pouť je specifická tím, že se v podstatě jedná o kulturní odpoledne. Přemýšlel jsem nad tím, jakým způsobem sem zase přilákat celé rodiny, možná na příští ročníky zvolíme „rodinější“ charakter akce. Každopádně dnes si to tu užívejme, na rozdíl od minulého roku máme krásné počasí,“ pozitivně zakončuje Vojtěch Vágai.

Ambity začínají rozehřívat sluneční paprsky a přichází stále více lidí. U stánků s občerstvením se začínají tvořit fronty. Děti stojí s rozzářenýma očima u stanovišť s aktivitami určenými právě pro ně. Mají možnost si vytvořit vlastní srdce nebo se nechat zkrášlit malbou na obličej. Děti jsou plny života a nejednou do mě při focení vrazí, když nadšeně pobíhají mezi stánky. Na pódiu svůj um předvádí taneční soubor KHALE JAKHA patřící pod středisko etnických menšin Khamoro Charity Olomouc. Zprvu prořídlé řady pod pódiem se začínají plnit a všichni čekají na hlavní položku programu – kapelu Gypsy Culy, kterou všichni vítají bouřlivým potleskem.

Romská pouť je místem, kde se alespoň na jeden den smývají všechny lidské rozdíly. Žádná nenávist, předsudky, obavy. Stejný tlukot srdce, stejný koloběh života, stejná víra v Boha. Tímto jazykem na mě promluvila dvacátá Romská pouť.  

Aneta Králová, dobrovolnice Charity Olomouc
Foto: Vojtěch Duda

 Romská pouť 2018Romská pouť 2018

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR