Příběhy o pomoci nejpotřebnějším. Postní almužna 2017

Příběhy o pomoci nejpotřebnějším. Foto: Jindřich Štreit

Díky sbírce probíhající v postním období je prostřednictvím Charity každoročně poskytnuta pomoc rodinám i jednotlivcům v nouzi. V letošním roce činil finanční dar Postní almužny v olomouckém děkanátu 124.966 Kč. Finanční dary věnuje Charita Olomouc ve spolupráci s farnostmi formou přímé pomoci nejpotřebnějším. Letos pomohla z výtěžku Postní almužny například rodině se čtyřmi dětmi na potřebnou rehabilitaci pro hendikepovaného syna či nemocné ženě, která přišla o střechu nad hlavou... 

Přišla o zázemí a poslední finance
Paní Vladimíra bydlela na ubytovně. Bez domova se ocitla poté, kdy jí byl ukončen pronájem z důvodu rekonstrukce. Na Krizové centrum Charity Olomouc přišla bez financí - poslední úspory použila na hledání nového bydlení a zaměstnání. Ženu v důchodovém věku ubytovala Charita Olomouc v Azylovém domě pro ženy. V té době byla paní Vladimíra evidována na Úřadu práce v Olomouci, avšak vzhledem ke zdravotnímu stavu i věku si začala vyřizovat starobní důchod. Nepodařilo se jí však doložit dva roky zaplaceného pojištění z období, kdy podnikala. Pokud by neuhradila částku kolem 5 tisíc, nebyl by jí starobní důchod přiznán. Sama byla schopna zaplatit z uvedené částky pouze čtvrtinu. Díky postní sbírce vyplatila Charita paní Vladimíře příspěvek 4 tisíce korun. Přiznání starobního důchodu bylo pro paní Vladimíru významným mezníkem. Našla si nový podnájem včetně brigády na přivýdělek.

Požár jí vzal střechu nad hlavou
Paní Alena bydlela po smrti manžela v dřevěné roubence na vesnici. V ranních hodinách se dům ocitl v plamenech. Paní Alena zachránila holý život tím, že vyskočila z přízemního okna. Dům celý shořel. Pár dnů pobyla v nemocnici, v současné době bydlí u dcery na vesnici u Olomouce. Dcera, samoživitelka, však nemůže mamince pomoci finančně, sama vychovává 2 děti – jedno je navíc zdravotně znevýhodněné. Paní Alena časem obdrží mimořádnou okamžitou pomoc z dávek pomoci v hmotné nouzi, avšak vyřízení žádosti nějakou dobu trvá. Paní Aleně chybí peníze na léky, které nezbytně potřebuje, spolu s dcerou se jim nedostává finančních prostředků na pokrytí nákladů na cesty za vyřízením potřebných dávek na daleký sociální úřad, který je v jiném kraji včetně obstarání náhradního bydlení a vyřízení pojistky za dům. Charita Olomouc poskytla paní Aleně potřebné zimní oblečení a ložní prádlo včetně postele, která byla dopravena do bydliště dcery. Z Postní almužny dále uhradila platbu za léky a benzín na cesty za vyřízením dávek na úřad práce do dalekého města a na obecní úřad obce, která paní poskytne náhradní ubytování.

Vysoké náklady na potřebnou léčbu pro syna
Petr a Jana mají velkou rodinu. Ke třem dětem v předškolním a mladším školním věku nyní přibude čtvrté. Jedno z dětí, druhorozený syn, má od narození diagnostikovanou mozkovou obrnu. Rodina má zvýšené výdaje z důvodu doporučené rehabilitace pro syna. Jedná se o vysoce intenzivní pohybovou terapii „Klim Therapy“, která v České republice sklízí poměrně značné úspěchy, ale zdravotní pojišťovna na ni nepřispívá. Finanční prostředky na léčbu pro syna získávají rodiče obtížně z vlastních nepříliš vysokých příjmů, od širší rodiny a též prostřednictvím nejrůznějších nadací. Charita Olomouc přispěla z Postní almužny na úhradu potřebné rehabilitační terapie pro syna s mozkovou obrnou 10 tisíc korun a ulehčila tím rodině shánění finančních prostředků na další nákladnou léčbu.

Děkujeme všem dárcům za finanční prostředky, které věnovali v rámci Postní almužny 2017 na pomoc lidem, kteří se ocitli v nouzi.

Eva Štefková, Charity Olomouc

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR