Požehnané vánoční svátky a vše dobré v roce 2019!

Požehnané vánoční svátky a vše dobré v roce 2019!

Svatá Maria, Matko Boží,
tys darovala světu pravé světlo. Ježíše, svého Syna, Syna Božího.
Ty ses bezvýhradně odevzdala Božímu povolání,
a tak ses stala zdrojem té dobroty, která prýští z Něho.
Ukaž nám Ježíše. Veď nás k Němu. Uč nás poznávat a milovat ho, abychom byli schopni opravdové lásky a uprostřed žíznícího světa
byli pramenem vody. (encyklika Deus caržtas est, čl. 42) 

Vánoce2018

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR