Poutníci zaplnili baziliku. Romská pouť byla živá a dynamická
14. září 2021 Aktuality

Poutníci zaplnili baziliku. Romská pouť byla živá a dynamická

Tradiční Romská pouť, ojedinělé duchovní setkání Romů z Čech, Moravy a Slovenska, se po dvou letech vrátila na Svatý Kopeček u Olomouce, na místo, které je s ní od počátku vzniku spjato. Motivem letošního 23. ročníku Romské pouti bylo Amen nasan vaš peske cudze (Nejsme si cizí). Mši svatou celebroval Mons. Václav Malý, který je předsedou Rady Iustitia et Pax, menšiny a migranti a Rady pro pastoraci krajanů v zahraničí.

Romská pouť se i letos nesla v duchu dobré nálady a oslav. Oproti minulému roku, kdy byla událost spíše komornější kvůli pandemické situaci, byl letošní ročník díky téměř 350 poutníkům dynamický a živý. Poutníci se potkali u kříže pod bazilikou o něco později, než bylo plánováno, protože početná skupina poutníků z Prahy ráno uvízla v koloně. Počáteční zmatek utichl, jakmile se všichni sešli v bazilice na mši, kterou sloužil Václav Malý, titulární biskup marcelliánský a pomocný biskup pražský.

Hned na začátku mše biskup Malý poznamenal, že je od oltáře na plnou baziliku krásný pohled. Všechny radostně přivítal a sdělil, že ho těší, že na pouti vidí všechny generace, starší poutníky, rodiny s dětmi i mládež. „Myslím, že byl až dojatý,“ říká Richenza Buková, pastorační asistentka Charity Olomouc a jedna z hlavních organizátorek Romské pouti. Biskup Malý v kázání vycházel právě z tématu letošní pouti Nejsme si cizí a mluvil o rovnosti všech lidí.

Zpěv, tanec, ale i herecké představení

Po mši následoval doprovodný program, který začal společným obědem a posezením u kávy. Poté proběhlo představování poutních skupin. Namísto dlouhých proslovů každá skupina předvedla, co je jí blízké – poutníci zpívali, tančili… Skupina dětí z Prahy, která přijela v doprovodu sester od Matky Terezy, si pro ostatní připravila krátké herecké představení, při němž byly děti oblečené v jejich řeholních rouchách. Otec Hyacint pronesl přednášku na téma Ježíšovy vlastní, chvály zahrála brněnská skupina Marka Nového.

Nezapomnělo se ani na nejmenší účastníky. Na jednotlivých stanovištích mohly děti plnit úkoly inspirované evangeliem. Seznámily se se skutky milosrdenství, jako je například uzdravení nemocného, napojení žíznivého či nasycení hladového. Za splnění všech úkolů děti dostaly malou odměnu.

Posláním Romské poutě je již po celé dvacetiletí snaha vytvořit prostor pro společné duchovní sdílení Romů z České a Slovenské republiky. „Řada poutníků přijíždí opakovaně, pouť se pro ně stala již každoroční tradicí. Mnozí své vzdálené známé potkávají jednou za rok právě tady. Pro mě osobně bylo radostí vidět a slyšet lidi, kteří jsou spolu rádi. Na konci dne si člověk uvědomil, že toto jsou akce, které mají smysl,“ přibližuje Richenza Buková. Pouť završilo závěrečné požehnání v bazilice Navštívení Panny Marie, odtud už se poutníci vydali dále na svou vlastní cestu.

Anna Halamová, Charita Olomouc

Foto Ondřej Pokorný