Olomoučtí dárci přispěli na opravy sirotčince v Ulánbátaru

Olomoučtí dárci přispěli na opravy sirotčince v Ulánbátaru

Peníze získané z benefiční akce Adventní věnce Charity Olomouc pomohly sirotčinci v mongolském Ulánbátaru. Stovky dárců z Olomoucka darovaly zakoupením věnce na pomoc opuštěným dětem v dětském domově Verbist Care Center 59 104 Kč. Peníze budou využity na opravu poškozeného zdiva po zatékání přímo v interiéru sirotčince.

Stovka dobrovolníků ze 7 farností olomouckého děkanátu a dalších subjektů se letos zapojila do výroby adventních věnců pro dobročinné účely. „Každý rok se v adventní době snažíme získat nějaké finanční prostředky na pomoc misijnímu sirotčinci Verbist Care Center v mongolském Ulánbátaru. Jde již o pátou akci tohoto druhu,“ vysvětlila koordinátorka Milada Malíšková z Charity Olomouc.

Posláním Verbist Care Center je zajištění základních lidských práv sirotkům, opuštěným nebo zneužívaným dětem. Centrum bylo založeno v roce 1995 Kongregací Panny Marie a dětem poskytuje potřebné zázemí, jako je přístřeší, jídlo a vzdělávání. „Peníze budou využity na opravy interiéru dětského domova, kde došlo k poškození zdiva po zatékání. Opravy probíhají aktuálně teď v srpnu, kdy je v objektu volno, a děti jsou mimo Ulánbátar,“ uvedl Evžen Diviš, programový manažer Charity pro Střední Asii, který předal v červenci výtěžek z olomoucké benefiční akce sirotčinci.

V hlavním městě Mongolska, kde zima trvá až osm měsíců a teploty dosahují i mínus 40 stupňů Celsia, žije na ulici asi 2000 dětí, v celém Mongolsku pak dvakrát tolik. V sirotčinci Verbist Care Center se starají aktuálně o 48 sirotků. Spolupráce s Charitou Olomouc byla navázána v roce 2010. „V příštím roce by sirotčinec případnou finanční podporu využil na pokrytí části provozních nákladů, které se zvyšují, a jejich pokrytí je v tamní oblasti velkým problémem,“ dodal Evžen Diviš.

  • Eva Štefková - asistentka PR | +420 734 435 075

Benefiční akce adventních věnců letos pomůže mongolským sirotkům i potřebným ve farnostech

Ulánbátar_Verbist Care Center

Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR