Olomoucký biskup požehná v roli krále pracovníkům olomouckých institucí i lidem v ulicích

Olomoucký biskup požehná v roli krále pracovníkům olomouckých institucí i lidem v ulicích

Olomouc – Složit poklonu narozenému králi v jeslích se vydají v pondělí 7. ledna do katedrály sv. Václava tři králové z Charity Olomouc (CHOL). Poté navštíví v dopoledních hodinách s tříkrálovými kasičkami olomoucké instituce, aby prosili za dar pro chudé, nemocné a opuštěné. Novoroční fanfáry a tříkrálové koledy zazní v podání studentů Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci na radnici olomouckého magistrátu, rektorátu Univerzity Palackého, kurii i v mateřské školce Ovečka. Před kostelem Panny Marie Sněžné v Denisově ulici popřejí Tři králové v čele s olomouckým biskupem Antonínem Baslerem požehnaný nový rok všem kolemjdoucím.

 

Kostým tříkrálových koledníků oblékne pomocný biskup Mons. Antonín Basler, ředitel Charity Olomouc Petr Prinz a vedoucí podpůrných činností CHOL Petr Macek. Trio koledníků se vydá po městských institucích prosit za lidi ocitající se v tísni. Všem navštíveným popřejí šťastný nový rok a přitom poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR. V době od 11:00 do 11:30 zazpívají Tři králové koledy před kostelem Panny Marie Sněžné. „V loňském roce o tříkrálovém koledování mnozí kolemjdoucí poznávali v jednom ze Tří králů pomocného biskupa Antonína Baslera, zastavovali nás a otce biskupa prosili o požehnání. Z toho důvodu jsme se letos rozhodli pro půlhodinové zastavení Tří králů v olomouckých ulicích, a to právě před kostelem Panny Marie Sněžné,“ přiblížil ředitel Charity Olomouc Petr Prinz.

Podle nejznámější tříkrálové tradice ověnčí Tři králové veřeje navštívených institucí tradičními iniciály K+M+B, které jsou zkratkou latinského nápisu Christus mansionem benedicat, v překladu Kristus ať požehná tomuto domu. Od počátku vzniku Tříkrálové sbírky v roce 2000 zůstává její záměr stejný – získat finanční prostředky pro lidi v nouzi. Výtěžek Tříkrálové sbírky tradičně putuje k nemocným, hendikepovaným, seniorům, rodinám v tísni a osobám bez zázemí. “Z výtěžku podpoří Charita Olomouc rozvoj domácí hospicové péče, potravinovou a materiální pomoc jednotlivcům a rodinám v krizi a rovněž sociální bydlení,” upřesnil Petr Prinz, ředitel Charity Olomouc.

Eva Štefková, Charita Olomouc

Návštěva tříkrálových koledníků CHOL:

Katedrála: 9:00
Rektorát Univerzity Palackého: 9:15
Děkanát CMTF: 9:40
MŠ Ovečka: 10:00
Magistrát města Olomouce: 10:30
Koleda u kostela P. M. Sněžné 11:00 - 11:30
Kurie: 12:00

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR