Noc kostelů 2018. Do katedrály zavítalo na tři tisíce návštěvníků

Noc kostelů 2018. Do katedrály zavítalo na tři tisíce návštěvníků

Olomouc – Novogotická olomoucká dominanta zvaná též dóm sv. Václava přilákala v pátek na 3324 účastníků. Charita Olomouc představila při příležitosti celorepublikové akce Noci kostelů služby, které poskytuje na území olomouckého děkanátu již čtvrtstoletí. 

Prezentaci charitních služeb mohli účastníci shlédnout na dvou místech. Jedním byla katedrála sv. Václava na Václavském náměstí v Olomouci, kde pracovníci spolu s dobrovolníky seznámili návštěvníky se službami střediska psychosociální pomoci sv. Vincence a Kryštofa. Pečovatelskou službu včetně domácí hospicové a zdravotní péče přiblížilo příchozím středisko sv. Alžběty v kostele sv. Filipa a Jakuba v Nových sadech. Na toto místo zavítalo v pátek 143 návštěvníků.

"Účastníkům jsme chtěli za naše středisko přiblížit především službu Krizové pomoci. V tomto duchu nám prezentace na Noci kostelů přišla přímo symbolická. Kolik lidí prožívajících svízelné až hraniční situace přichází právě do kostela či vyhledává další posvátná místa v touze po odpovědi na své tíživé otázky," sdělila Miroslava Koutská, vedoucí střediska psychosociální pomoci.

Caritas je milosrdnou láskou církve k bližnímu, který se ocitá v nouzi. Charita jako součást římskokatolické církve uskutečňuje své poslání prostřednictvím bohaté sítě sociálních a zdravotních služeb. 

Eva Štefková, Charita Olomouc

Katedrálu sv. Václava navštívilo přes 3 tisíce účastníků V kostele sv. Filipa a Jakuba se návštěvníci dozvěděli o domácí hospicové péči 

Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR