Na zesnulé klienty Charita nezapomíná

Na zesnulé klienty Charita nezapomíná

V pondělí 5. listopadu byla v kostele sv. Filipa a Jakuba v Olomouci - Nových Sadech sloužena mše svatá za zesnulé klienty střediska sv. Alžběty. V přímluvách zazněla jména zemřelých klientů, kteří byli v péči domácí zdravotní a hospicové služby a pečovatelské služby Charity Olomouc. Po mši svaté se pozůstalí spolu s charitními pracovníky vydali průvodem na hřbitov, kde se u hlavního kříže pomodlili za ty, kteří již odešli…

Mši svatou celebroval otec Libor Churý, místoděkan a farář v Nových Sadech a Slavoníně, za účasti kaplana vazební věznice a trvalého jáhna římskokatolické církve Otto Brocha. V závěrečné modlitbě požehnal kněz pracovníkům střediska sv. Alžběty s prosbou, aby skrze jejich službu umírající směli zakoušet dotek Boží lásky. „Zapálené svíce v rukou nás všech přítomných, pozůstalých i charitních pracovníků, se staly živou vzpomínkou na jednotlivé klienty, na které nezapomínáme a i nadále je neseme ve svých modlitbách,“ přiblížila Jana Černošková, sociální pracovnice střediska sv. Alžběty.

Eva Štefková, Charita Olomouc

Mše svatá za zemřelé klienty střediska sv. Alžběty 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR