Na pomoc dětem v Ulánbátaru i ve farnostech na Olomoucku

Na pomoc dětem v Ulánbátaru i ve farnostech na Olomoucku

Farnosti olomouckého děkanátu se zapojily v prosinci 2016 do tradiční výroby adventních věnců. Benefiční akce vynesla celkem 57 242 Kč, z nichž část bude věnována sirotčinci Verbist Care Center v Ulánbátaru a část na přímou pomoc potřebným ve farnostech.

Během předvánoční akce spojili své síly dobrovolníci z farností, aby podpořili jednotlivce v nouzi v olomouckých farnostech a děti v sirotčinci v Ulánbátaru, které před otřesnými podmínkami života na ulici hlavního města Mongolska zachránil pobyt v dětském domově. Farnosti věnovaly z benefiční akce adventních věnců sirotčinci Verbist Care Center v hlavním městě Mongolska 38 541 Kč a na přímou pomoc potřebným ve své farnosti částku 18 701 Kč. 

„V letošním roce sirotčinec finanční podporu využije na pokrytí části provozních nákladů, které se zvyšují, a jejich pokrytí je v tamní oblasti velkým problémem,“ uvedl Evžen Diviš, programový manažer Charity pro Střední Asii, který předá výtěžek z olomoucké benefiční akce sirotčinci. Posláním Verbist Care Center je zajištění základních lidských práv sirotkům, opuštěným nebo zneužívaným dětem. Centrum bylo založeno v roce 1995 Kongregací Panny Marie a dětem poskytuje potřebné zázemí, jako je přístřeší, jídlo a vzdělávání.

V roce 2016 došlo k podstatné změně v organizaci benefiční akce adventních věnců. O organizaci celé akce včetně vlastní výroby se postarali dobrovolníci jednotlivých farních společenství. Do akce se zapojily farnosti sv. Václava, Slavonín, Hodolany, VKH působící v akademické farnosti, klášter kapucínů v rámci farnosti sv. Michala a farnosti olomouckého děkanátu Sv. Kopeček, Hněvotín, Velká Bystřice a Dolany.

Eva Štefková, Charita Olomouc

Benefiční výroba adventních věnců

Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR