Museli opustit své domovy. Nyní se ukrajinské děti a mládež sbližují s českou kulturou
24. května 2022 Aktuality

Museli opustit své domovy. Nyní se ukrajinské děti a mládež sbližují s českou kulturou

Olomouc - Poznat českou kulturu, jazyk a památky. S tímto cílem vznikl adaptační program pro ukrajinskou mládež, která musela vinou ruské invaze opustit své domovy a vlast. Několik desítek uprchlíků ve věkovém rozmezí od 13 do 19 let tak v průběhu uplynulých dní poznávalo reálie města Olomouc a seznamovalo se s fungováním české společnosti.

Dlouhotrvající konflikt na Ukrajině donutil opustit svou rodnou zem statisíce žen, dětí, ale také celých rodin. Řada z nich se s nadějí na lepší budoucnost usadila v Olomouci, kde nyní pod záštitou Charity Olomouc probíhají čtyřdenní adaptační turnusy s cílem seznámit ukrajinskou mládež s novým domovem. Účastníci programu si tak v minulých dnech prohlédli řadu olomouckých památek včetně Arcibiskupského paláce, kde k nim promluvil arcibiskup Jan Graubner.

V rámci jednoho z turnusů je přivítal také olomoucký primátor Miroslav Žbánek, který dokonce několika umělecky nadaným dětem nabídl zveřejnění jejich kreseb v městské galerii. Proběhla rovněž návštěva sportoviště, relaxačního centra nebo ochutnávka české kuchyně. „Obzvláště pro chlapce, kteří byli sportovně zaměřeni, byla návštěva tělocvičny a hřiště důležitým fyzickým odreagováním,“ nastiňuje sociální pracovník Bedřich Bolf z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Charity Olomouc Etapa, který byl jedním z tvůrců programu.

Na účastnících bylo vidět, že jsou vděčni za čas, který jsme jim, tvorbě a následné realizaci programu věnovali. V průběhu bylo navíc u zúčastněných možné pozorovat velké pokroky vzhledem k citlivosti i začlenění vůči jazyku a společnosti,“ doplňuje Bolf s tím, že jednou z pravidelných aktivit bylo promítání sociálně zaměřených filmů v češtině s ukrajinskými titulky. Při něm mohli chlapci a dívky z konfliktem postižených oblastí pozorovat podobnosti i odlišnosti mezi oběma jazyky.

Klíčovým prvkem podle něj bylo také seznámení účastníků z různých částí Ukrajiny mezi sebou a jejich vzájemné sdílení zkušeností a zážitků. Adaptačním programem však proces začleňování do nového prostředí nekončí. „S řadou z nich jsme navázali dlouhodobější spolupráci za účelem podpory při hledání možností uplatnění na trhu práce nebo při hledání návazného studia,“ zakončil.

Tobiáš Czekaj, Charita Olomouc

Foto: Daniela Šnejdarová, Bedřich Bolf

do clanku (1)