Krizové centrum - záchranný kruh v těžkých životních situacích

Krizové centrum - záchranný kruh v těžkých životních situacích

Někdy s námi život pořádně zatočí. Stačí přijít o dosavadní jistoty, blízkého člověka, práci či střechu nad hlavou. To je příběh mladé maminky Petry, které po návratu z Anglie nejbližší příbuzní znemožnili kontakt s vlastní dcerou, či Milady, která netušila, že z počátečního vyhrožování ze strany manžela může dojít až k fyzickému napadení. Člověk jakoby se ocitl sám na širém moři, kde se proti němu vzdouvají mocné vlny, břeh v nedohlednu...

Krizové centrum pomáhá lidem na cestě ven z obtížné životní situace. „V první chvíli je vždy třeba hodit tonoucímu záchranný kruh. To znamená ošetřit bezprostřední psychickou krizi, stabilizovat a uklidnit klienta a v případě, že třeba přišel o střechu nad hlavou, nebo nemá co jíst, mu poskytnout naplnění základních potřeb. Poté je možné začít hledat konkrétní východiska ze stavu, v němž se klient ocitá,“ vysvětluje Eva Kubečková, koordinátorka Krizové pomoci Charity Olomouc. Sociální pracovníci a krizoví interventi centra zůstávají s lidmi na jejich cestě tak dlouho a takovým způsobem, jak klienti sami potřebují. 

Rozpoznat hranici

Když Karel přišel o práci, Milada věřila, že se nestalo nic dramatického. Pořídili sice dům se zahradou na hypotéku, ale pár měsíců s podporou z úřadu práce se dá přežít. „Jenže Karel nechtěl vzít jen tak ledajakou práci. Jak šel čas a byl stále bez zaměstnání, začal propadat depresi. Celý den ležel v posteli, doma s ničím nepomohl a jen si stěžoval,“ líčí Milada. Začal být cholerický, vznětlivý, několikrát se stalo, že manželku fyzicky napadl, ve vzteku hodil po dítěti nějaký předmět. Poté co kamarádka Miladu upozornila, že Karlovo chování je za hranou, neváhala a obrátila se na Krizové centrum. V případě Milady bylo třeba za pomoci odborníka získat objektivní náhled na situaci v manželství. „Paní Milada k nám docházela ambulantně. Rozebírali jsme společně rodinné poměry a snažili se klientce ukázat, co je normální a co už ve vztahu s manželem zachází za rámec běžného soužití,“ vypráví sociální pracovník a krizový intervent centra Petr Nosálek. 

Přišla o domov i o dceru

Petra žila s manželem a čtyřletou dcerkou Laurou. Na mladou rodinu v pronajatém bytě doléhala nepříznivá finanční situace z důvodu manželova invalidního důchodu. Po vzájemné dohodě s manželem se Petra chopila nabízené příležitosti odcestovat na čas za prací do Anglie. Ukázalo se, že manžel v její nepřítomnosti podal žádost o svěření dcery do své péče, požádal o rozvod a odstěhoval se i s Laurou ke své matce. Petra se po návratu ocitla bez přístřeší, manžela i dcery. „Klientka byla psychicky na dně. Protože přišla o domov, poskytli jsme jí ubytování a podporu s doprovodem na sociální úřady,“ sděluje Petr Nosálek. Zdravotní stav manžela paní Petry se mezitím rapidně zhoršil, o dítě se již nemohl dál starat. Matce se s pomocí pracovníků centra podařilo získat svoji dceru zpět do své péče, a protože se neměly kam uchýlit, Charita jim zprostředkovala azylové bydlení ve vhodném zařízení pro matky s dětmi.

Krizová pomoc Charity Olomouc je jedinou registrovanou službou tohoto druhu v rámci sítě Charit  olomoucké arcidiecéze. Obracet se na ni mohou lidé ze všech koutů České republiky, kteří se ocitli v akutní krizi. Služba je poskytována zdarma v ambulantní a pobytové formě.

Eva Štefková, Charita Olomouc

Středisko psychosociální pomoci sv. Vincence a Kryštofa v Olomouci Krizové centrum poskytuje bezpečný prostor lidem ocitajícím se v akutní krizi.

Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR