Galerie U Tří králů přivítala na pět stovek účastníků

Galerie U Tří králů přivítala na pět stovek účastníků

Olomouc – Téměř pět stovek účastníků se sešlo v sobotu 17. března na akci Den pro malé i velké krále v Olomouci. Akce se stala již každoročním tradičním poděkováním všem tříkrálovým dobrovolníkům Charity Olomouc za obětavost a nasazení v Tříkrálové sbírce. Po mši svaté v klášterním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie následovalo předání cen vítězům výtvarné soutěže v prostorách kina Metropol, tombola pro děti se vstupenkami na nejrůznější zábavné i sportovní akce a výstava vítězných děl v galerii „U Tří králů“ v dominikánském klášteře.

Ve spolupráci s Centrem pro rodinný život v Olomouci vyhlásila Charita Olomouc začátkem ledna výtvarnou soutěž „Nakresli Tři krále“. Do soutěže se kromě jednotlivců zapojilo celkem 70 základních a mateřských škol a dalších uskupení, jako jsou například farnosti, domovy dětí a mládeže i sportcentra. „Zájem o účast daleko přesáhl hranice diecéze: jeden soutěžní příspěvek k nám docestoval i ze Španělska od malé Edity Castellar,“ uvedl Jiří Gračka z Arcibiskupství olomouckého.

Výtvarného klání se zúčastnilo přes tisíc dětí. Výtvarná dílka doputovala do Olomouce nejen z nejrůznějších míst olomoucké arcidiecéze, ale i diecéze brněnské či ostravsko-opavské. „Kromě našeho děkanátu jsme obdrželi překrásné obrázky také například z Prostějova, Šternberka, Brna, Nového Jičína a Valašského Meziříčí. Obdivovali jsme jak originalitu výtvorů, tak i různorodost výtvarných technik, které mladí výtvarníci použili,“ neskrývala nadšení Terezie Táborská, koordinátorka Tříkrálové sbírky.

Vítězná výtvarná dílka byla vystavena na Den pro malé i velké krále v prostorách křížové chodby olomouckého dominikánského kláštera v galerii „U Tří králů“. Případní zájemci mohou v dominikánském klášteře požádat o zhlédnutí oceněných prací až do 28. března (seznam vítězných prací zde).

Charita Olomouc děkuje za volné vstupenky i věcné ceny všem sponzorům akce, mezi nimiž nechyběl Aquapark Olomouc, Pevnost poznání, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Laser Aréna Olomouc, Centrum zdraví Bohuňovice a mnozí další. Na přípravě sobotního programu se podílelo spolu s charitními pracovníky na dvacet dobrovolníků.

„Všem patří velké poděkování za plné nasazení, ochotu a skvělou spolupráci. Bez jejich pomoci bychom tak rozsáhlou akci nemohli uskutečnit. Někteří dobrovolníci pomáhali s přípravou galerie, jiní připravovali dárečky a odměny pro vítěze, další chystali občerstvení či přispěli vlastnoručně napečenými dobrotami. Děkujeme všem koledníkům a dobrovolníkům, že mají otevřená srdce a stále chuť dělat něco pro druhé,“ dodala koordinátorka dobrovolnictví Charity Olomouc Milada Malíšková.

Eva Štefková, Charita Olomouc

Fotogalerie 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR