Eva Kubečková: Podstatou naší služby je pomoci klientovi odrazit se ode dna

Eva Kubečková: Podstatou naší služby je pomoci klientovi odrazit se ode dna

Olomouc – Vlivem traumatických životních událostí člověk snadno ztratí pevnou půdu pod nohama i směr cesty. Sociální pracovníci a krizoví interventi jsou připraveni podat pomocnou ruku, poskytnout potřebnou pomoc, podporu či zprostředkovat kontakt na další navazující odborné služby. O fungování ambulantní a pobytové formy služeb pro lidi ocitající se v akutní krizi s Evou Kubečkovou, koordinátorkou Krizové pomoci Charity Olomouc…

Co je vlastním posláním Krizové pomoci?

Cílem služby Krizové pomoci je poskytnout psychickou podporu a sociální pomoc lidem v akutní krizi, kteří se ocitli v komplikované životní situaci, kterou sami vnímají jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující. Často jde o chvíle, kdy se přihodí nějaká událost, člověk padne pocitově až na samé dno a v dané chvíli si nedokáže sám poradit. Je třeba mu pomoci se ode dna zase odrazit. 

Co všechno si lze představit pod pojmem krize a kdo se na vás může obrátit?

Krize vzniká v životě člověka z nejrůznějších příčin. Spouštěčem může být například smrt či ztráta blízké osoby, vážná nemoc, ztráta či změna zaměstnání, zadlužení, svatba, narození dítěte, rozchod, klimakterium, stáří, nedostatek bezpečí, citových podnětů, ale i hledání identity, samota, extrémní děsivé prožitky jako autonehoda, napadení, sebevražda blízkého, kriminalita a podobně. Obrátit se na nás tedy může kdokoliv, kdo se cítí v ohrožení či v situaci, kdy už není schopen zvládnout svůj stav. Služba je poskytována bezplatně a anonymně. Na konzultaci se není třeba předem objednávat.

V uplynulém roce se u vás udála řada změn. Co považujete za nejvýznamnější?

Tak především je to přestěhování služby z Wurmovy 5 na adresu Řezníčkova 8 v Hodolanech. Tímto přesunem jsme se stali součástí střediska Psychosociální pomoci sv. Vincence a Kryštofa.

Co se díky přesunu ve fungování služby změnilo?

Změnou adresy jsme získali mnohem klidnější zázemí a také vhodnější prostory pro individuální práci s klientem. K dispozici nyní máme dvě konzultační místnosti. Služba je dobře dostupná jak veřejnou městskou dopravou, tak pěšky z hlavního či autobusového nádraží. Stěhování přineslo řadu změn i ve fungování služby, není již poskytována nepřetržitě. Ambulantní služba má otevřeno v pracovní dny od 8 do 18 hodin, o víkendech a svátcích od 8 do 16 hodin. Pobytová forma je nyní poskytována na jiné adrese, kterou z důvodu ochrany soukromí našich klientů nezveřejňujeme.

Jak taková pomoc probíhá v praxi?

Pracovníci pracují metodou krizové intervence, která mapuje klientovu situaci tady a teď, to znamená, že hledají, co bylo spouštěčem krizové situace, jaké jsou klientovy rezervy a zvládací mechanismy a kde může ve svém přirozeném prostředí najít oporu. Cílem je v první řadě zklidnit klienta, aby došlo ke snížení napětí a nalezení ztracené stability. Poté, co se situace pro člověka v krizi zpřehlední a on jí porozumí, je zplnomocněn k jejímu řešení. A to je právě cílem krizové intervence.

Co v případě, kdy se klient z důvodu ohrožení nemůže vrátit do svého domova nebo o domov přijde?

Krizová pomoc zahrnuje i pobytovou službu. To znamená, že pokud se klient nemá kam vrátit z důvodu náhlé a neočekávané ztráty bydlení nebo nemůže zpět do svého přirozeného prostředí, protože se například ocitá v nebezpečí vystavení se dalšímu násilí ze strany partnera, je mu nabídnuto na přechodnou dobu ubytování.  Pobytová služba však může být ze zákona poskytována zpravidla na dobu 7 dnů, během kterých intenzívně hledáme s klientem východisko z dané situace.

Kdo se na vás nejčastěji obrací?

V uplynulém půlroce jsme nejčastěji pomáhali klientům řešit problematiku odchodu od partnera z důvodu domácího násilí, ale i sebevražedné sklony v důsledku špatné životní situace, zhoršení dlouhodobě neřešených psychických potíží a také akutní ztrátu bydlení. Se změnou působiště se snažíme také o jasnější vymezení cílové skupiny pobytové služby, nesuplujeme azylová pobytová zařízení. Klienty dále navazujeme na další odborné služby podle jejich potřeb, doprovázíme je na úřady. Součástí Střediska psychosociální pomoci je i odborná Dluhová poradna, která je našim klientům rovněž k dispozici.

Za rozhovor poděkovala Eva Štefková

Krizové centrum - záchranný kruh v těžkých životních situacích

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR