Dluhová problematika nejen na Charitě

Dluhová problematika nejen na Charitě

Ve čtvrtek 12. dubna proběhl na Charitě Olomouc Dluhový workshop s hlavní přednášejícía Mgr. Blankou Netopilovovou, advokátní koncipientkou z advokátní kanceláře JUDr. Lenky Vidovičové. Jeho cílem bylo předeším seznámení účastníků s novelou Insolvenčního zákona.

Mimo jiné jsme společně diskutovali o nárůstu počtu klientů s dluhovou problematikou. Nejdůležitější změnou Insolvenčního zákona jsou podmínky, které musí splňovat osoba, která návrh na oddlužení sepisuje a podává. Nově si dlužník nemůže sepsat a podat návrh na oddlužení sám, ale musí vyhledat advokáta, notáře, soudního exekutora, insolvenčního správce nebo akreditovanou osobu. Zároveň je stanovena maximální výše odměny za sepsání návrhu na oddlužení a jeho podání ve výši 4 tis. korun a v případě společného oddlužení manželů až 6 tis. korun (bez DPH). Akreditovaným organizacím tato odměna nenáleží. V praxi se ukazuje, že pro mnoho advokátů, notářů, exekutorů a insolvenčních správců, je tato odměna příliš nízká v porovnání s tím, jak je sepsání návrhu na oddlužení složité, a proto tyto služby neposkytují. Sepisování návrhů na oddlužení tak zbývá nevládním organizacím, z čehož ne každá organizace návrhy na oddlužení sepisuje. Dále nastala změna v přidělováním insolvenčního správce dlužníkovi v insolvenčním řízení. Insolvenční správce nyní musí mít sídlo nebo provozovnu v daném kraji.

Problematika oddlužení se neustále vyvíjí. Další novela insolvenčního zákona se nyní bouřlivě projednává v Poslanecké sněmovně.

Akce se zúčastnili zástupci z Člověka v tísni, Poradny pro občanství, občanská a lidská práva, Právnické fakulty Univerzity Palackého, Internetporadny a Magistrátu města Olomouce.

Eva Koblihová, sociální pracovnice Dluhové poradny

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR