Dluhová poradna získala akreditaci v oblasti oddlužení

Dluhová poradna získala akreditaci v oblasti oddlužení

Olomouc – Oddlužovací metoda novely insolvenčního zákona z ledna tohoto roku navrhuje výrazné zlepšení postavení dlužníků a věřitelů. S účinností od 1. července smí zároveň podle novely sepsat a podat návrh na oddlužení pouze advokáti, notáři, insolvenční správci, dlužníci s právnickým nebo ekonomickým vzděláním a akreditované osoby. Dluhové poradně Charity Olomouc byla udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.

Díky novelizaci tak na oddlužení dosáhne vyšší počet těch dlužníků, kteří své dluhy budou poctivě splácet. Proces oddlužení by měl podle novely trvat tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených dluhů. Novela také navrhuje odstranit minimální nutnou výši zaplacených dluhů. Insolvenční zákon zároveň striktně vymezuje, kdo může sepsat a podat návrh na povolení oddlužení spojený s insolvenčním návrhem. Novela je v současné době projednávána v poslanecké sněmovně. 

„Za dlužníka tak může rovněž učinit akreditovaná osoba, tedy právnická osoba, které byla rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení,“ uvedla sociální pracovnice Dluhové poradny Charity Olomouc Eva Koblihová. Charita Olomouc získala akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení 10. května 2018.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky zprovoznilo koncem ledna 2018 nové webové stránky pro dlužníky. Zde je možné nalézt seznam akreditovaných osob, ale i návod jak se dostat ven z dluhové pasti včetně nejčastěji pokládaných dotazů a dalších zajímavých informací k řešení dluhové situace.

Eva Štefková, Charita Olomouc

Webové stránky Ministerstva spravedlnosti k problematice oddlužení ZDE.

Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR