Charita zvládla tuhou zimu. Noclehárny byly denně plné

Foto Jindřich Štreit

Olomouc – Koncem letošní zimy zasáhly Česko třeskuté mrazy. Mezi nejohroženější skupinu obyvatel patří v zimním období právě lidé žijící na ulici. Hrozí jim podchlazení organismu, omrzliny i smrt. Právě jim poskytla Charita útočiště nejen v podobě nocleháren, ale i možnosti přespání v místnosti nízkoprahového denního centra. Zimní provoz zahájilo středisko Samaritán s příchodem chladného počasí již 23. listopadu a potrvá až do 15. března. 

Jakmile klesnou teploty pod bod mrazu, nestačí přečkat noc na lavičce v parku nebo v zahradní chatce či v nevytopeném objektu na kartonech ve spacáku. Terénní pracovníci se při běžném obcházení lokalit, kde se vyskytují lidé bez domova, zaměřili hlavně na lidi se zdravotními problémy, kteří jsou následkem silných mrazů nejvíce ohroženi vážným poškozením zdraví.

„Klientům jsme nabízeli pobytové služby Charity, jako je noclehárna pro muže a ženy včetně možnosti přespat v nízkoprahovém centru. Ptali jsme se jich, jak jsou chráněni před mrazem, jestli jsou dostatečně oblečení, zjišťovali jsme, v jakých podmínkách přespávají,“ uvedla Veronika Machálková, koordinátorka terénní služby Charity Olomouc. Pracovníci také zaznamenali vyšší poptávku po spacácích. Charita Olomouc vyhlašuje každoročně sbírku spacích pytlů a dek pro lidi bez domova. „Spacáků máme na skladě po celý rok málo. Množství, které obdržíme od dárců, nedostačuje potřebám našich klientů,“ sdělila Barbora Cigánková, vedoucí centra materiální pomoci.

Obsazenost míst v noclehárnách byla stoprocentní. „Vzhledem k tomu, že celou zimu je u nás kapacita noclehárny pro muže zaplněna a na noclehárně pro ženy bývají volná průměrně jen 3 místa, rozdíl jsme v období mrazů téměř nepocítili. Jen u žen, kde je obložnost tradičně nižší než u mužů, protože ženy v páru se často nechtějí oddělit od partnera, a navíc žen bez partnera ani není na ulici mnoho, byla v únoru návštěvnost ženských nocleháren vyšší než v lednu, vysvětlila Iveta Kráčmarová koordinátorka nocleháren. Muži, kteří se z kapacitních důvodů nedostali na noclehárnu, využívali možnosti strávit noc ve vytápěné místnosti denního centra. 

Návštěvnost nízkoprahového denního centra se v únoru držela na stejném průměru jako v lednu – přibližně kolem 100 osob za den, možnosti přečkat mrazivou noc v místnosti centra využívalo denně 35 a 49 osob. „Urgentní byla potřeba lidí zůstat v teple i přes den. Klienti využívali každé místnosti, kde se mohli ohřát. Nejznatelněji to pocítila čekárna před kancelářemi pracovníků denního centra nebo prostory hygienických zařízení. V nočním i denním provozu jsme na mrazy reagovali hlavně velkou tolerancí, z provozu byli vylučováni pouze vyloženě agresivní klienti,“ dodal za služby nízkoprahového denního centra koordinátor Jan Buka.

Eva Štefková, Charita Olomouc

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR