Charita Olomouc uspořádala workshop pro poskytovatele sociálních služeb MAS

Charita Olomouc uspořádala workshop pro poskytovatele sociálních služeb MAS

Olomouc, Havlíčkův Brod – Nezisková organizace Místní akční skupina Královská stezka (MAS) se sídlem nedaleko Havlíčkova Brodu navštívila ve čtvrtek 18. října Charitu Olomouc. Členové pracovních skupin, složených z poskytovatelů sociálních služeb, zaměstnanců státní správy, zástupců obcí včetně zástupců řídící skupiny organizace, se seznámili s chodem sociálních služeb Charity Olomouc poskytovaných v olomouckém děkanátu. 

MAS Královská stezka je v současné době realizátorem tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Havlíčkův Brod a ORP Světlá nad Sázavou. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny pracovní skupiny Senioři, Služby pro zdravotně a mentálně postižené, Rozvoj ostatních sociálních služeb - etnické menšiny, duševní zdraví, rodina a děti aj. „Pro členy pracovních skupin pořádá naše MAS workshopy za účelem seznámení se s příklady dobré praxe. Vzhledem k úspěchům Charity Olomouc a zaměření na stejné cílové skupiny jsme se rozhodli navštívit vaši organizaci, abychom se seznámili s jejím chodem, rozšiřujícími nápady či dalšími návrhy, které v rámci rozvoje realizujete,“ uvedla Monika Čejková, projektová manažerka sociálního plánování MAS Královská stezka.

Účastníci se zajímali o provoz služeb střediska Samaritán a střediska psychosociální pomoci sv. Vincence a Kryštofa. Dotazy se týkaly například vedení evidence klientů, způsobu úhrady sociálních služeb, platových podmínek sociálních pracovníků a mnohé další. V prezentaci služeb pro lidi bez domova zazněly i příklady z praxe se závislými klienty. Miroslava Koutská, vedoucí střediska pro lidi s duševním onemocněním, přiblížila fungování sociálně terapeutické dílny a její spolupráci s charitní prodejnou Dobrodruhá. Během besedy účastníci navštívili Azylový dům pro muže a charitní obchůdek Dobrodruhá. Na závěr workshopu následovala exkurze na středisku psychosociální pomoci a prezentace služeb Krizové pomoci a Dluhové poradny Charity Olomouc.

Eva Štefková, Charita Olomouc

Workshop pro poskytovatele sociálních služeb MAS

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR