Benefiční akce Adventní věnce již v neděli

Benefiční akce Adventní věnce již v neděli

Benefiční akce proběhne na první neděli adventní 2. prosince 2018. Letos opět se farnosti mohou rozhodnout, zda výtěžek bude použit na přímou pomoc nebo jej věnují misijnímu sirotčinci Verbist Care Center v mongolském Ulánbátaru. Vzhledem k tomu, že v příštím roce je v sirotčinci očekáván další růst nákladů za elektřinu a topení, bude část výtěžku využita na úhradu těchto provozních nákladů. Dále je v plánu opět uvést do provozu hřiště pro děti, které je dočasně mimo provoz. Jednou z dalších oblastí, do které by rád sirotčinec investoval je i zdravotní péče a kvalitní jídlo pro děti.

Do akce se zapojí farnosti: sv. Václava, Slavonín, Hodolany, Hejčín, VKH působící v akademické farnosti, klášter Kapucínů, farnost sv. Mořice, Sv. Kopeček, Slavonín, Hněvotín, Velká Bystřice a Dolany.

Během netradiční aktivity spojí své síly dobrovolníci, některé farnosti a školy (např. ZŠ Náklo) k nezištné podpoře rodin a jednotlivců v nouzi přímo ve farnostech a také k podpoře dětí, které před otřesnými podmínkami života na ulici zachránil sirotčinec.

V roce 2017 se opět o organizaci celé akce včetně vlastní výroby postarali dobrovolníci jednotlivých farních společenství a také žáci Církevního gymnázia Německého řádu. Do akce se zapojily farnosti sv. Václava, Slavonín, Hodolany, Hejčín, VKH působící v akademické farnosti, klášter kapucínů v rámci farnosti sv. Michala, farnost sv. Mořice a pod ní spadající klášter dominikánů a farnosti olomouckého děkanátu Sv. Kopeček, Hněvotín, Velká Bystřice a Dolany. V rámci benefiční akce získaly celkem 85.107 Kč, z toho 32.286 Kč věnovaly sirotčinci Verbist Care Center a 52.821 Kč věnovaly na přímou pomoc potřebným ve své farnosti nebo prostřednictvím Charity Olomouc. Z výtěžku financoval sirotčinec renovace venkovní i vnitřní části budovy, ve které sirotčinec sídlí. Výtěžek byl dále využit na koupi potravin a uhrazení provozních nákladů, v neposlední řadě i na zajištění kvalitní zdravotní péče dětem. 

t%EhQMQL0krJZ34UHMmMFYqTXhEC1YsVVt% - vedoucí střediska Matky Terezy pro farnosti a dobrovolnictví | +420 739 344 037

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR