Domácí hospicová péče

Domácí hospicová péče je služba pro pacienty v terminálním stavu včetně podpory pečujících osob.

Kontaktujte nás

  • +420 585 754 690, +420 736 764 925

Kde nás najdete

Domácí hospicovou péči poskytujeme jako komplexní doprovázení pacienta v oblasti zdravotních, sociálních, psychologických a spirituálních služeb. Naším cílem je umožnit pacientovi strávit poslední chvíle svého života v kruhu rodiny se svými blízkými. Službu poskytujeme v Olomouci a okolí. 

Odbornou zdravotní péči poskytujeme jako péči paliativní dle zákona č. 372/2011 Sb., jejímž cílem je zmírnění utrpení a zachování kvality života. Spolupracujeme s praktickými lékaři, hospicem, ambulancemi specialistů (lékaři paliativní medicíny, léčby bolesti, onkology, neurology, geriatry apod.) dle aktuálních potřeb a stavu pacienta. Péče je poskytována 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Služba je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Jsme vybaveni veškerým zdravotnickým vybavením, přístroji a pomůckami nutnými k zajištění zdravotní péče.

Sociální péči poskytujeme dle zákona č. 108/2006 Sb. prostřednictvím pečovatelské služby. K dispozici máme sociální pracovníky pro pomoc se zajištěním sociálních potřeb. Na žádost pacienta zajišťujeme duchovní podporu pastoračním pracovníkem Charity nebo duchovními. Do péče aktivně zapojujeme také rodinu pacienta.

Každý člověk má právo na důstojnost. Až do poslední chvíle

Díky Programu švýcarsko-české spolupráce získala Charita Olomouc kvalitní materiální zázemí pro domácí hospicovou péči.


Domácí hospicová péče.pdf

Podpořte nás

TKS 2017

Náš výtěžek
1 437 034 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR