Středisko psychosociální pomoci sv. Vincence a Kryštofa

Služby střediska se zaměřují na pomoc a podporu při zvládání naléhavých krizových situací, jako je např. domácí násilí či jiné akutní situace, kdy se člověk ocitá v psychické tísni. Poskytujeme podporu dospělým lidem s duševním onemocněním, aby znovu získali či obnovili své sociální dovednosti, pracovní návyky a mohli žít samostatně dle svých možností ve svých domácnostech. Středisko nabízí služby dluhového poradenství.

Prostřednictvím služeb Bezbariérová tréninková kavárna, Dům sv. Vincence a Podpora samostatného bydlení nabízíme pomoc a podporu lidem s psychiatrickou diagnózou. V rámci služby Krizové centrum poskytujeme bezpečný prostor v ambulantní a pobytové formě lidem ocitajícím se v akutní krizi. Posláním služby Dluhová poradna je poskytovat potřebnou odbornou pomoc a poradenství lidem v dluhové krizi.  


V běžnou pracovní dobu můžete kontaktovat

Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR