Tříkrálová sbírka

Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je upozornit na potřebné lidi kolem nás a pomoci jim. Tříkrálová sbírka zároveň umožňuje všem lidem dobré vůle, aby zakusili radost a uspokojení z toho, že obdarovali člověka v nouzi.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2018

Děkujeme Vám, milí příznivci charitního díla, že jste s námi prožili Tříkrálovou sbírku 2018. Zapojili jste se aktivně do koledování, přispěli do kasičky, možná jste poslali DMS nebo dílo doprovázeli podporou a modlitbou. Děkujeme za velké nasazení 51 místních asistentů, 373 vedoucích skupinek a samotných koledníků. Při celé akci se v olomouckém děkanátu společně sklonilo více než 1400 dobrovolníků k potřebám těch, kteří si sami nepomohou. Na území Olomouce a okolních 35 obcí se tak podařilo vykoledovat celkem 1.650.184 Kč. Velice si vážíme důvěry, se kterou nám dárci své peníze svěřují a ceníme si pomoci všech zapojených koledníků, vedoucích skupinek a mnoha dalších lidí, bez kterých by tak rozsáhlá akce nešla uskutečnit.

Přehled výsledků dle obcí
Přehled výsledků dle farností

Vybrané peněžní prostředky na olomoucku podpoří:

  • projekt domácí hospicové péče
  • vytvoření nových prostor pro starší nemocné lidi bez domova
  • fond pro rychlou pomoc lidem v akutní krizi
  • zapojení dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením do volnočasových aktivit
  • rekonstrukci a zajištění vybavení pro 7 sociálních bytů

Finanční dary jsou určeny především pro chudé a lidi v nouzi. Třetinu z vykoledované částky použije Charita ČRArcidiecézní charita Olomouc k podpoře dobročinných projektů u nás i v zahraničí. Zbylá část sumy se vrátí do Olomouckého regionu, kde ji použije Charita Olomouc k pomoci lidem s duševním onemocněnímtělesným handicapem, seniorůmlidem bez domova nebo dětem z lokalit ohrožených sociálním vyloučením a etnickým menšinám. Pomoc z tříkrálových darů směřuje i k lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Můžeme mezi nimi nalézt oběti trestných činů, domácího násilí nebo postižené přírodními katastrofami.

Další informace k Tříkrálové sbírce:

V případě dotazů můžete kontaktovat koordinátory Tříkrálové sbírky za Charitu Olomouc:

Mgr. Terezie Táborská - koordinátorka sbírky pro Ol. město | +420 739 344 037| tks@olomouc.charita.cz
Ing. Milada Malíšková - koordinátorka sbírky pro Ol. venkov | +420 734 435 448 | tks@olomouc.charita.cz

Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR