Postní almužna

 

Vážení a milí farníci,
nastává doba přípravy na nejvýznamnější křesťanské svátky – Velikonoce. Zapojte se s námi do Postní almužny 2017 a pomozme těm, kdo to potřebují. Přineste si do svých domovů papírové schránky „postničky“ a vkládejte do nich během postu své finanční dary. Odevzdat je můžete během Květné neděle (9. dubna). Postní almužna slouží k přímé pomoci potřebným. Po provedení sociálního šetření nebo jiných úkonů je poskytována například rodinám vystaveným riziku velkého sociálního propadu, obětem domácího násilí, rodinám a jednotlivcům v přechodné nouzi nebo dle přání farnosti. 

V minulém roce jste v rámci postní almužny darovali celkem 109.768 Kč. Za finanční dary Vám srdečně děkujeme. Dary použila Charita Olomouc ve spolupráci s Vašimi farnostmi formou přímé pomoci tam, kde nestačili síly jednotlivce, pomoc rodiny nebo sociální systém státu.

Přímá pomoc je po provedení sociálního šetření nebo jiných úkonů poskytována například rodinám vystaveným riziku velkého sociálního propadu, obětem domácího násilí, rodinám a jednotlivcům v přechodné nouzi nebo dle přání farnosti. Sociální pracovníci odhalí potřeby příjemců, které z Vašich darů mohou utišit (například nákupem základních potravin a hygienických potřeb, dětských plen, školních pomůcek nebo jiným způsobem podle konkrétní situace). V minulém roce jsme mohli, díky Vám, pomoci z Postní almužny více než ve 100 akutních případech. Ceníme si Vaší podpory charitního díla církve.

Postní almužna je pastorační aktivitou farností, o jejímž konání rozhodla Česká biskupská konference v lednu 2010. Cílem této snahy je rozvíjet kontakt mezi Charitou a jednotlivými farními společenstvími, rozšiřovat schopnost farníků vnímat potřeby lidí ve svém okolí, materiálně i duchovně podporovat ty, kteří potřebují naši pomoc. Postní almužna je zcela zřejmým vyjádřením toho, jak Církev skrze Charitu pomáhá lidem v nouzi.

Během Popeleční středy či 1. neděle postní obdrží věřící v kostele papírovou schránku „postničku“, kterou mají po celou postní dobu ve svých domovech. Do schránky vkládají finanční prostředky, které ušetřili odříkáním si během půstu. Schránka se může stát, podobně jako je adventní věnec symbolem Vánoc, symbolem přípravy na Velikonoce při setkáních rodiny u modlitby. Věřící si mohou všímat potřeb lidí ve svém okolí a sami si zvolit adresáta pomoci. Lístek s jeho jménem lze vložit do „postničky“.

Na Květnou neděli odevzdají věřící „postničky“ ve svých kostelích. Farnost poté předá finanční dary Charitě Olomouc, která se postará – po dohodě s farnostmi - o jejich rozdělení. Provádí k tomu potřebná sociální šetření a administrativní úkony.

Finanční dary z Postní almužny jsou využívány na adresnou pomoc bližním v nouzi. Sám dárce může svými preferencemi ovlivnit konkrétní určení jeho finančních prostředků. Své projekty k podpoře navrhují i samy farnosti, kde byly finance získány. Regionálním koordinátorem akce je Charita Olomouc.

Další informace můžete nalézt na www.postnialmuzna.cz. Přispět lze i na sekretariátu Charity Olomouc na adrese Wurmova 5, Olomouc (v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin).

VÝSLEDKY POSTNÍ ALMUŽNY A PŘÍKLADY POUŽITÍ Z UPLYNULÝCH LET NAJDETE ZDE


KONTAKT:
Mgr. Terezie Táborská - vedoucí střediska Matky Terezy pro farnosti a dobrovolnictví |+420 739 344 037
 
 
Podpořte nás

TKS 2017

Náš výtěžek
1 437 034 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR