Benefiční akce adventních věnců

Podpořte s námi potřebné lidi ve Vaší farnosti formou přímé pomoci nebo také misijní sirotčinec Verbist Care Center v mongolském Ulánbátaru. Sirotkům věnujeme část výtěžku benefiční akce adventních věnců. Zapojte se také...
 

Lidé v nouzi nepotřebují až tak moc peníze. Oni potřebují naše oči, ruce, nohy, srdce…“ (Matka Tereza)

... To znamená, potřebují Vás :-) I s malým přispěním můžete významně pomoci lidem ve svém okolí nebo dětem v mongolském sirotčinci.

Během netradiční akce spojí své síly dobrovolníci, některé farnosti a školy (např. Církevní gymnázium Německého řádu Olomouc) k nezištné podpoře rodin a jednotlivců v nouzi přímo ve farnostech a také k podpoře dětí, které před otřesnými podmínkami života na ulici zachránil uvedený sirotčinec. Letos budou finanční dary použity na pokrytí části provozních nákladů, které se zvyšují, a jejich pokrytí je v tamní oblasti velkým problémem.

Výroba

Benefiční výroba adventních věnců proběhne v několika farnostech olomouckého děkanátu. Pokud se chcete se svou farností také zapojit, kontaktujte koordinátorku akce:

Mgr. Terezie Táborská | +420 739 344 037

Benefice 3. 12. 2017

S ohledem na náklady je minimální hodnota věnce 250 Kč a náhradní svíčky 20 Kč, je možné však přispět i více. Výtěžek akce jde na podporu sirotčince Verbist Care Center nebo na přímou pomoc dle volby farnosti. Věnce i svíčky budou dostupné přede mší svatou v těchto kostelech olomouckého děkanátu:

  • Farnost Sv. Kopeček - bazilika Navštívení panny Marie - od 7.15 do 11.45 před bazilikou
  • Farnost Hněvotín - kostel sv. Leonarda – před a po mši svaté v 9.30
  • Farnost sv. Václava – katedrála sv. Václava - před a po mších svatých v 8.00 a 10.00
  • klášter Kapucínů - kostel Zvěstování Páně – před a po mši svaté v 10.00
  • Farnost Dolany – kostel sv. Matouše - před a po mši svaté v 10.00
  • Farnost Hodolany - Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů - před a po mši svaté v 9.30
  • Farnost Velká Bystřice - kostel Stětí sv. Jana Křtitele - před a po mši svaté v 8.00
  • Akademická farnost – kostel Panny Marie Sněžné - přede mší svatou v 19.00 a také ve středu 6. 12. přede mší svatou v 19.00
  • Klášter Dominikánů – kostel Neposkvrněného početí Panny Marie – před a po mši svaté v 9.30
  • Farnost Hejčín – kostel sv. Cyrila a Metoděje - před a po mši svaté v 10.00

Informace: Mgr. Terezie Táborská | +420 739 344 037

Použití výtěžku předchozích ročníků

 

VÍCE INFORMACÍ O BENEFIČNÍ AKCI

 


Mgr. Terezie Táborská - koordinátorka dobrovolnictví, asistentka PR | +420 739 344 037

 

Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR