Pomoc v mimořádných situacích

Jedná se o neregistrovanou službu Charity Olomouc, která funguje již řadu let a pomáhá v případě vzniku nenadálých a mimořádných situací občanům (živelné pohromy, havárie, jiná nebezpečí, která ohrožují životy a zdraví). Služba má pro tyto situace vypracován plán postupu. Jedná se o nasazení pracovníků do terénu (sociálních pracovníků, krizových interventů), kteří mohou lidem nabídnout psychickou podporu, krizovou pomoc, materiální pomoc, základní sociální poradenství, zprostředkují duchovní pomoc a případně další odbornou pomoc. 
 

Charita Olomouc může v případě rozsáhlých mimořádných událostí spolupracovat s dalšími oblastními Charitami pod záštitou Arcidiecézní charity Olomouc.

 

Podpořte nás

TKS 2017

Náš výtěžek
1 437 034 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR