25. výročí Charity Olomouc

Mše svatá v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v klášteře u dominikánů, koncert, ocenění charitních pracovníků a dobrovolníků... Charita Olomouc oslavila čtvrstoletí svého trvání!

Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR