25. výročí Charity Olomouc

Mše svatá v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v klášteře u dominikánů, koncert, ocenění charitních pracovníků a dobrovolníků... Charita Olomouc oslavila čtvrstoletí svého trvání!

Podpořte nás