AVPO-600

Charita Olomouc byla prověřena externím auditem, na jehož základě obdržela značku spolehlivosti – Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Jedná se o záruku, že řádně hospodaříme se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využíváme k naplňování svého deklarovaného poslání. 

Pomáhejte s námi i Vy:

 

 

Materiální dary (oblečení, nádobí, nábytek, knihy) je možné předat osobně v naší Prodejně u Samaritána na Wurmově 11 v Olomouci (po – čt od 12.00 do 17.00) kde nás můžete podpořit i nákupem. Dále nás můžete podpořit posezením v Bezbariérové tréninkové kavárně, účastí v samostatných sbírkách nebo věnováním svého času – staňte se naším dobrovolníkem.

Podpořte nás